TEKLİF İSTE

BAĞIMSIZ DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Tam Tasdik

Vergi tasdik hizmetlerimizin temel hedefi, kurumların vergi mevzuatına aykırı işlemlerinin ve vergi risklerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, hizmet verdiğimiz kurumların yasal belge ve kayıtları ile dayanak belgeleri şirketimizin uzman personeli tarafından geçici vergi dönemleri itibarı ile incelenmekte ve bulgularımız şirket yönetimine raporlanarak hataların zamanında tespiti ve düzeltilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında, söz konusu raporlarımız vergisel avantajların kullanılmasına ilişkin önerilerimizi de içermekte, böylece kurumların vergi kanunlarında yer verilen istisna muafiyetlerden yararlanması mümkün olmaktadır. Tecrübenin yanı sıra vergi kanunlarına tam hakimiyet gerektiren tam tasdik hizmetleri, şirketimizin uzman denetim kadroları tarafından etkin olarak gerçekleştirilmektedir.

Tam Tasdik çalışmaları, vergi mevzuatına uyumun sağlanmasının yanı sıra bir anlamda sınırlı bir iç denetim çalışması olarak değerlendirilmektedir. Zira denetim teknik ve yöntemlerinin tamamı tasdik çalışması içerisinde kullanılmaktadır. Şirketimizce tam tasdik hizmetinin yanı sıra yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır.

  1. Sermayenin ödendiğinin tespiti raporları
  2. İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğuna ilişkin yeminli mali müşavirlik raporları
  3. AR-GE Raporları
  4. Serbest Bölge Tasdik Raporları
  5. Organize Sanayi Bölgesi Denetim Raporları
  6. Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
  7. Katma Değer Vergisi iadesine yönelik tasdik işlemleri
  8. Yeminli Mali Müşavirlerin yetkili oldukları diğer tasdik ve güvence hizmetleri
  9. ÖTV tasdik işlemleri
  10. KDV iadesi tasdik işlemleri