TEKLİF İSTE

BAĞIMSIZ DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerinin transfer fiyatlandırması mevzuatına uygun olması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin düzenli olarak analizi ve kontrolü önemlidir.

  1. İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin analizi
  2. İşlemlere ait sözleşmelerin ve uygulamaların incelenmesi
  3. Kullanılan/kullanılması gereken transfer fiyatlandırması yöntemlerinin belirlenmesi
  4. Analiz çalışması neticesinde emsal fiyatların tespit edilmesi
  5. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması
  6. OECD’nin BEPS uygulamasına ilişkin gelişmelerin ve bu gelişmelerin mevcut transfer fiyatlandırması sistemine etkilerinin risk bazında incelenerek değerlendirilmesi