ANASAYFA  > HİZMETLER

3294 Sayılı Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Teşvik

bo

3294 sayılı Kanun’un Ek 5. Maddesi ve 2018/8 Sayılı Genelge uyarınca uygulanan bu SGK teşviki, Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir.

26.04.2016 tarihinde başlayan bu teşvik hâlâ devam etmektedir.

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

• 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı,

• İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,

• Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,

• 5510 sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,

İş Yeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

Destekten yararlanma süresi 12 aydır.

Güncel teşvik kazançlarınızı
eksiksiz ve ücretsiz hesaplatmak
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.