ANASAYFA  > HİZMETLER

Veri Güvenliği Teknolojileri

Bilişim

vgt

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Verinin en önemli sermayeye dönüştüğü ve teknolojinin tüm iş süreçlerine dahil olduğu günümüz iş hayatında, birçok yeni gelişmeyi içinde barındıran ve işletmelerin ana uzmanlığı dışında kalan alanlarda; yeni nesil, teknoloji süreçlerine hâkim, her firmanın kendi özelindeki yapı ve ihtiyacına dönük çalışmalar sunan Rasyotek; diğer faaliyetlerinde olduğu gibi bu alanda da müşterileri için güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Sürdürebilir teknoloji çözümleri ilkesiyle iş ortaklarını geleceğe taşımayı hedefleyen Rasyotek, siber güvenlik uzmanları ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilişim çözümlerini tespit etmekte ve güvenilir bir altyapı ile işletmelere sunmaktadır.

Sistem ve Network Çözümleri

Günümüz iş yönetim süreçlerinde BT departmanı kritik bir öneme sahiptir. Hızlı veri artışı, sanallaştırma, bulut gibi yeni stratejik girişimleri içeren teknolojiler; firmaların kendilerini ve teknolojilerini sürekli değişime ve gelişime açık tutmasını gerektirmektedir.

Rasyotek; işletmelerin teknolojik altyapılarını uçtan uca kurgulayarak planlama, uygulama ve güncel tutma aşamalarında hizmet vermektedir.

Sistem Network Çözümleri
Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı için
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Penetrasyon - Sızma Testi Hizmeti

Sızma ya da bir diğer adıyla penetrasyon testleri, farklı siber tehdit başlıklarında meydana gelebilecek tüm saldırı türlerinin önceden tespit edilmesini sağlayan testler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu testler temel olarak saldırı simülasyonlarıdır.

Sızma testini gerçekleştirecek bilgi güvenliği uzmanlarının konusunda tecrübeli; güncel teknolojik gelişmelere, her gün farklılaşan ve gelişen siber saldırı yöntemlerine hâkim olması ve doğru noktalara yoğunlaşabilmesi, test sonucunun doğru ve faydalı sonuçlar vermesi açısından çok önemlidir.

Sızma testleri sayesinde kurumun web sitesinin devre dışı kalması, kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerin ödeme bilgilerinin çalınması, personele ait özel nitelikli tüm verilerin sızdırılması gibi farklı felaket senaryoları henüz yaşanmadan açıklar tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Sızma testi süreci bir proje olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla her süreçte özenle ilerlenmeli, gizlilik anlaşmaları çerçevesinde tüm yetkilerin teslim edileceği kontroller yapılabilmelidir. Rasyotek, alanında uzman ekibi ve OWASP (Open Web Application Security Project) kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği sızma testi ile siber güvenlik açıklarının tespiti ve giderilmesi adına profesyonel hizmet sunmaktadır. Projenin sonunda ise tüm tespitler, yazılı olarak kuruma teslim edilmektedir.

sizma testi
neden vgt

Tüm pratik faydalarının yanında sızma testleri; BDDK, ISO 27001, KVKK gibi birçok hassas süreçte, kanun ya da kurumların talep ettiği standartlara uygun denetleme ihtiyacını da karşılamaktadır.

 

Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini bildirmesi için resmî bir raporlama prosedürü oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sonunda sistem tarafından oluşturulacak otomatik raporlar bulunmaktadır. 

Bu raporların sistem yöneticisi tarafından en kısa sürede toplulaştırılarak veri sorumlusuna sunulması gerekmektedir. 

Ayrıca güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin bilinen zafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zafiyet taramalarının ve sızma testlerinin yapılması ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. 

Neden Rasyotek ile Sızma Testi?

Daha Kusursuz Altyapı:  Siber tehditlerden korumanın yanında sızma testleri, kurumun kendi altyapısındaki hatalı yapılandırmaların da tespit edilmesini sağlamaktadır.

Regülasyonlara Uyum:  ISO 27001, PCI DSS, SoX/Cobit vb. standartlarda zorunlu olarak istenen Penetrasyon Testi gereksinimi karşılanır.

KVKK Uyumu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişisel verilerin siber güvenlik açıklıkları sebebiyle ihlal edilmesi, şirketin yüksek maddi cezalarla karşılaşmasına ve kamuoyuna yapılan veri ihlali duyuruları ile şirket itibarının zarara uğramasına sebep olabilmektedir. Rasyotek tarafından gerçekleştirilen Sızma Testi, şirketin altyapısındaki veri ihlaline sebep olabilecek açıklıkların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Rasyotek Güvencesi:Teşvik hesaplama sisteminde milyonlarca SGK’lı çalışanın verilerini güvenle koruyan Rasyotek, bu süreç sırasında ve sonrasında verilerin gizliliği ve güvenliği için gerekli tüm kontrolleri ve önlemleri almaktadır.

Doğru Uygulama Modeli:  Altyapıların gerçek durumuna göre modellendirilen sızma testi sayesinde gereksiz maliyet ve iş yükü oluşturmadan, kısa zamanda daha az maliyetle sonuç alınması sağlanır.

Teknolojik Ürün ve Lisans Satışları

Gün geçtikçe yaygınlaşan dijitalleşme, gelişen teknolojiler, sayıları ve etkileri artan siber tehditler; kurumların teknolojiye adaptasyonunu daha da kritik bir başlık hâline getirmektedir. Dijitalleşmenin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde şirket envanterine giren bir bilgisayar ya da yazılım uzun yıllar kullanılabilirken günümüzde hızla artan veri trafiği ve çeşitlenen teknolojiler, sürekli güncelleme ve yenileme ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu ihtiyaçlar, bir şirketin temelini oluşturan bilişim altyapısı için önemli birer iş başlığı haline gelmekte ve Rasyotek; siber güvenlik alanında uzman, sektör lideri firmalar ile yaptığı iş birlikleri sayesinde güncel donanım, yazılım ve dijital çözümleri müşterileri ile buluşturmaktadır.
> Firewall (Güvenlik Duvarı) Satın Alma ve Kurulum
> Sunucu Satın Alım, Kurulum, Konfigürasyon
> Back-up (Yedekleme) ve Disaster Recovery (Felaket Önleme) Sistemlerinin Oluşturulması
> Switch Satın Alım ve Kurulum
> Switch Altyapısının KVKK Gereklerine Uygun Hale Getirilmesi
> Wi-Fi Güvenliğinin Sağlanması ve Hotspot Ayarları
> DLP (Veri Kaybı Önleme Sistemleri) Satışı
> KVKK Teknik Danışmanlık Hizmetleri
> Sızma (Pentest / Penetrasyon) Testi
> Microsoft İşletim Sistemi, Office, Sunucu ve Diğer Lisanslamalar
> Microsoft Azure Çözümleri
> Windows Virtual Desktop
Şirketlerin bilişim altyapılarında yapmayı planladıkları değişiklikler, yenilemeler ve düzenlemelerde Rasyotek Veri Güvenliği ve Teknoloji ekibi gerek sürecin öncesinde doğru planlamanın yapılması sırasında gerek de uygulama süreçlerinde yetkililere destek olmaktadır. Bu tip teknoloji yatırımlarının genellikle yüksek maliyetli ve uzun kullanım süreli olması, işletmeler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Doğru planlama olmazsa ya olması gerekenden çok daha yüksek maliyetler ya da uzun süreli çözüm sağlamayan, ihtiyaçlara uygun olmayan kararlar alınabilir. Rasyotek, teknoloji danışmanlığı hizmetleri ile riskleri en aza indirmektedir.