ANASAYFA  > KURUMSAL

Bilgi Günvenliği Politikası

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Rasyotek A.Ş. hizmetlerinde insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamız;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak, iş süreçleriyle gerektiği şekilde bilgiye erişebilmeyi sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
  1. Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  2. Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  3. Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabildiğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamlarda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm sistem açıklarını, BGYS Ekibine rapor etmek ve açıkların ilgili yetkililer tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek ve değerlendirmeler sonucunda aksiyon planlarını gözden geçirmek, takibini yapmak,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.