ANASAYFA  > HİZMETLER

Kurumsal SGK Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri

benefits
yesil

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikleri takip etmek, doğru anlamak ve yorumlamak insan kaynakları açısından büyük önem taşımaktadır.

Rasyotek & Benefits; şirketlerin bu değişimlere ve olası resmi denetimlere hazır olmasını sağlamak için hızlı ve net çözüm önerileri sunmakta; uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı ile işverenlerin iş süreçlerini mevzuatlara uygun hâle getirerek Kurumsal SGK Danışmanlığı hizmetinde fark yaratmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Kapsamı

Check-up Denetim ve Risk Analizi

İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi

Back up - İş Planı

Güncel Mevzuat / Sirküler Paylaşımı

Eğitim

Yazılı / Sözlü Görüş Verme

Yabancı Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

KVKK Uyumlu Özlük Dosyası Yönetimi

Check Up - Denetim Ve Risk Analizi

Rasyotek & Benefits; klasik bordro denetimlerinden farklı olarak şirketlerin iş süreçlerinin yasal yükümlülükler bağlamında analiz edilmesi, gerekli düzenlemelerin tespit edilmesi ve ilgili pratik çözüm önerileriyle birlikte raporlanması hizmetini bütünleşik olarak sunmaktadır.
Söz konusu faaliyetin temel prensibi, şirketleri resmi makamlarca yapılacak olası denetimlere hazır hâle getirmektir.

Şirketin iş ilişkileri ve istihdam yapısı kapsamında mevcut durumunun ortaya konulmasını amaçlayan hizmet kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri şu şekildedir:

Kurumsal SGK Danışmanlığı
kontrol sgk

İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi

İş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde fazla mesai sisteminin ve esnek çalışma düzeninin oluşturulmasına destek oluyoruz.

ik surec yonetimi

Back up - İş Planı

Şirketinizde tespit edilen sorun alanları ve eksikliklere yönelik iş planının oluşturulmasında çözüm ortağınız oluyoruz.

backup plan

Kurumsal SGK Danışmanlığı hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Sirküler Paylaşımı

Güncel Mevzuat ve Sirküler Paylaşımı

Mevzuatta halihazırda yer alan yasal süreçler, değişiklikler ve yeni getirilen yükümlülüklere ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında, şirketleri bilgilendirmek ve yürütmekte oldukları süreçleri gözden geçirmeleri amacıyla belirli aralıklarla sirküler hizmeti sunulur. Rasyotek için müşterilerinin bu düzenlemelerden haberdar olması ve ilgili tüm iş süreçlerini bu bağlamda düzenli olarak güncellemesi büyük önem taşımaktadır.

Eğitim

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve çalışma hayatının güncel sorun alanları konusunda ihtiyaçlarınız doğrultusunda interaktif bir yöntemle ve katılımcıların aktif katılımıyla eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal Eğitimler

Saha Ziyareti ve Yazılı/Sözlü Görüş Verme Hizmeti

Rasyotek; iş ve sosyal güvenlik mevzuatı, sosyal güvenlik uygulamaları, bordro uygulamaları ve bordroyu etkileyen vergi konularına dair çok geniş bir alanda destekleyici danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şirketlerden gelen taleplere istinaden, ilgili yasal dayanaklar baz alınarak hızlı ve net çözümler üretilir. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında görüş verilen başlıca konular şu şekildedir: 

Bordro uygulamaları ve iş yeri uygulamaları 
Kesinleşen işe iade sonrası hesaplamalar
İkale sözleşmesine konu olacak ödemeler ve hesaplamalar
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmada usul ve esaslar
Çalışanların yıllık izin ve diğer kanuni izin hakları
Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü ve engelli personel sayısının hesabı
Kanundan doğan tazminat uygulamaları ve hesaplamaları
Kısa çalışma uygulaması
SGK idari para cezaları
Saha Ziyareti
ksd kvkk ozluk dosyasi.png

KVKK Uyumlu Özlük Dosyası Yönetimi

KVKK Uyumlu Personel Özlük Dosya Yönetimi; kurum ve kuruluşların personel özlük dosyalarının KVKK’ya uyumlu olarak sınıflandırılması, eksikliklerin tamamlanması ve KVKK kapsamında imha edilmesi gereken verilerin ayrıştırılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Evrak Yönetim Politikalarının Hazırlanması

Kurumların mevcut uygulamaları, şartları ve dinamikleri gözetilerek evrak yönetim politikası hazırlanır. Bu politikada, KVKK mevzuatlarına uygun şekilde talep edilecek personel bilgi ve belgelerinin listesi, gizlilik ve erişim protokollerinin yanı sıra depolama ve imha prosedürleri de yer alır.

Personel Özlük Dosyalarının Ayrıştırılması

Mevcut personel özlük dosya arşivleri Rasyotek’in Kurumsal SGK Danışmanları ve avukatları tarafından incelenerek ayrıştırılır. Bu aşamada personellerin özlük dosyalarındaki eksiklikler ve KVKK kapsamında imha edilmesi gereken belgeler, tek tek tespit edilir.

Personel Özlük Dosyalarının Sınıflandırılması

Tespit edilen eksikler, kurum yetkililerinden talep edilir ve sürecin en başında belirlenen evrak yönetim politikalarına göre sınıflandırılmaya başlanır. Bu süreçte personel özlük dosyaları; kurumların dinamiklerine özel olarak tasarlanır, KVKK’nın öngördüğü kriterlere uygun olarak sınıflandırılır ve arşivlenir.

Dosya İmha Sürecinin Başlatılması

Tüm ayrıştırma ve sınıflandırmadan sonra, saklanmaması gereken evrakların mevzuata uygun şekilde imha edilmesi için süreç başlatılır.

Yabancı Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu personel çalıştırılacak firmalardan istenen belgelerin hazırlığı ve iş takibi ile bakanlığa başvuru; büyük bir titizlikle yürütülmelidir. Rasyotek, alanında uzman ekibiyle firmalara bu konuda danışmanlık vererek süreci profesyonel bir şekilde yönetmektedir.
yabanci calistirma