ANASAYFA  > HİZMETLER

Bordro Hizmetleri

Bordro Outsource Hizmetleri

bordro

Rasyotek Güvencesi Bordro Teknolojileri

Fark ve değer yaratan süreç yönetimi, Rasyotek bordro hizmetinin ana vizyonudur. Rasyotek, bordro hizmeti ile firmaların dinamiklerine uygun özelleştirmeler sunarak güçlü, dijital ve sistemli iş süreçleri oluşturmaktadır. Şirketlerin yasal sorumluluğunu ve operasyonel iş yükünü üstlenerek minimum maliyetlerle avantajlı bir bordro outsource hizmeti sunmaktadır.

 

Rasyotek, teşvik ve bordro süreç yapısını beraber yönetebilme kabiliyeti ile teşvik hesaplamalarını bordro süreci içinde yürütmekte ve teşvik kazancı ile kendini finanse eden bir bordro hizmeti sunmaktadır. Bordro hizmetine geçiş yapan müşteriler özelinde eş zamanlı bordro hizmeti ile bir proje ve iş akışı planı çerçevesinde güvenli bir geçiş sağlamaktadır.

Bordro Programımız Neler Sunuyor?

Bordro süreçlerini tek ekranda, kolayca ulaşılabilir şekilde arşivleme özelliğine sahiptir. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bordro süreç yapısının analizini en doğru şekilde gerçekleştirir. KVKK uyumlu “Dijital Özlük Dosyası” oluşturur ve arşivler.

bordro programımız ile fayda odaklı, teknolojik operasyonlar yürütülür. Şirket ihtiyaçlarına göre şekillenen, esnek raporlamalar yapılır. Güçlü, proaktif, verimlilik odaklı süreç yönetimi sağlanır.

 

bordrotek zaman maliyet tasarrufu

Özlük
Yönetimi​

ozluk yonetimi

Bordro
Yönetimi​

(Puantaj İşlemleri)

bordro yonet

Eğitim
Yönetimi​

egitim yonet

İzin
Yönetimi​

izin yonet

Zimmet
Yönetimi​

zimmet yonet

Masraf
Yönetimi​

masraf yonet

E-Bordro
Portal

e bordro

360°
Performans
Değerlendirme

performance degerledir

Bordro Outsource Hizmeti

Giriş-Çıkış Bildirimlerinin Yapılması
 • İşe girişlerin SGK'ya bildirimi 
 •  İşten çıkışların SGK'ya bildirimi 
 •  Nakil personelin giriş-çıkış kayıtlarını SGK'ya bildirimi 
Bordro Puantaj Bilgilerinin Oluşturulması
 •  Çalışma süreleri 
 •  Eksik süreler 
 •  Ek ödenekler 
 •  Ek kesintiler 
 • Puantaj kayıtlarının kontrolü 
 •  İcra kesintilerinin yapılması, takibi, kontrolü 
 •  Yasal hesaplamaların kişi bazında kontrolü 
 • Standart bordro raporları 
 •  Özel bordro raporları 
 •  6111 işveren prim payı teşviki 
 •  7103 ilave istihdam teşviki 
 •  Diğer SGK teşvikleri 
 •  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hazırlanması 
 •  İŞKUR işgücü çizelgelerinin bildirilmesi 

Bordro Outsource hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz

KİMLER “Bordro Hizmeti”nden faydalanmalıdır?

Özel sektör işverenlerinin tamamı, sektör fark etmeksizin, bordro hizmetinden faydalanmalıdırlar.

NEDEN Bordro Outsource Hizmeti Alınmalıdır?

Firmaların mevcut uygulamalarını inceleyerek maliyet tasarrufu elde etmenize olanak sağlanır. Firmaların dinamiklerine uygun özelleştirmeler sunulur. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına uygun süreç yönetimi gerçekleştirerek olası denetimlere hazır hâle gelmesi sağlanır.
bordro outsource hizmeti alma

Nasıl

Bordro hizmetine geçiş yapan müşteriler özelinde eş zamanlı bordro hizmeti ile 2 aylık bir proje ve iş akışı planı çerçevesinde güvenli bir geçiş gerçekleştirilir.

Ne Zaman

Firmaların ücret ödemelerinin takvimine ve yasal mevzuata uygun tarihlerde hızlı ve eksiksiz şekilde işlemler tamamlanır.

Nereden

Bordro süreçleri; kurumsal hafıza, dijital arşiv ve esnek raporlama imkânı sunan Bordro yazılımı üzerinden hatasız şekilde yönetilir.

Muhasebe Entegrasyonu

Şirketlerin kullandığı muhasebe programına (SAP, Logo, ORACLE vd.) uygun muhasebe fişlerinin oluşturulması ile sağlanır.

Yasal Bildirimlerin Yapılması ve Tüm Bordrolama Süreçlerinin Yasal
Sorumluğunu Alma

Bordrolama süreçleri sırasında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklı doğabilecek tüm yasal sorumlulukları ve riskleri Rasyotek üstlenmektedir.

Kurumların İhtiyaçlarına Özel Hazırlanmış Esnek Raporlama
İş süreçlerine göre şirketlerde farklı raporlama ihtiyaçları doğabileceğinden her kuruma özel olarak raporlar oluşturulabilmektedir.

Online Self Service Yazılımı ile Online İzin Yönetimi

Bordro yazılımı ile personellerin izin süreçleri online olarak yönetilebilmektedir. Ayrıca şirketler, sürekli geliştirilen Yazılımı sayesinde eklenen yeni self servislerden de yararlanabilmektedir.

SGK Teşviklerin Hesaplanması
SGK Teşvik Danışmanlığı alanında sektör lideri olan Rasyotek, kendi geliştirdiği Personel Teşvik Hizmetleri yazılımı ile Bordrolama hizmeti kapsamında tüm SGK teşviklerinin hesaplanmasını ücretsiz sunarak SGK teşviklerinden maksimum fayda ile yararlanılmasını sağlamaktadır.
Bordro ve Puantaj Bilgilerinin Oluşturulması
Personellerin çalıştığı gün sayıları, fazla mesaileri, eksik gün bilgileri işlenerek eksiksiz bir şekilde bordroları oluşturulur.
Tazminat İşlemlerinin Yapılması
İşten ayrılış bildirgelerinde personelin kıdem-ihbar tazminat hesaplamaları yapılır.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hesaplamalarının Yapılması
Çalışanlarını otomatik veya işveren destekli BES’ten yararlandıran firmalar için gerekli tüm hesaplamalar Rasyotek tarafından oluşturulur.

AR-GE Bordrosu

AR-GE Bordrosu; hesaplaması, algoritması ve içinde barındırdığı zor dinamikleri ile farklı bir uzmanlık gerektiren bordro hesaplama sürecidir. Özellikle bu konuda tecrübe ve bilgi sahibi olmak, firmaların outsource hizmet almasında en önemli kriterdir.

Rasyotek, bir AR-GE merkezine sahip olması dolayısıyla bu konudaki tüm dinamiklere hakimdir. Bordro hizmeti verdiği firmaların birçoğuna AR-GE bordro hizmetini de ayrıca sunmaktadır.

Ar-ge Bordrosu
uygun bordro hizmeti

Fiili Hizmet Süresi Zammına Uygun Bordro Hizmeti

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenlemedir. 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı, bazı ağır ve yıpratıcı işler için farklı esas ve sürelerde verilmekte iken 5510 sayılı Kanunun 40. maddesi ile yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır.

 

Rasyotek’in sektörel deneyimleri ve sürece hâkim olmasından kaynaklı “Fiili Hizmet Süresi Zammı”na uygun bordro hizmetinde de çalıştığı firmalara destek olmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Denetimleri Danışmanlık Hizmeti

2020 Mart ayında pandemi ile yaygınlaşan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 31 Mart 2021 itibariyle sonlanmıştır. Sürecin sonlanmasının ardından gerçekleştirilen denetimler, firmalar için büyük önem taşmaktadır. Firmaların bordro süreçlerini mevzuatlara uygun olarak tamamlayıp tamamlamadığına göre resmi yaptırımlar da beraberinde gelecektir. Denetimler sonrası yeterlilik gösteremeyen firmalar;

 

Kısa çalışma ödeneğinin iptal edilmesi

İdari para cezaları

Geriye dönük olarak ücret ödemesi ve buna mukabil sigorta ve vergi ödemeleri başta olmak üzere pek çok cezai işlemle karşı karşıya kalabileceklerdir. Rasyotek, bu gibi istenmeyen durumların yaşanmaması ve süreç sonundaki denetimlerin en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi adına alanında uzman ekibi ile çalıştığı firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.