7252

7252 Teşvikinde İşverenlere Kolaylık Sağlandı

2020-35 sayılı genelgeye göre; 3 aylık destek süresinde destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları; 1) İşverenin geçici 23’üncü