AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti

AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti

AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti

4691 Sayılı Kanun’a Göre Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti 

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesine eklenen hüküm ile 4691 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklik sonrası 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. 

Bu değişiklik dolayısıyla 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir vergisinden müstesna olmadığından, 5746 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt ücretlerinin hesaplama şekli 4691 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek personeli bakımında da uygulanacaktır. 

4691 Netten Brüte Ücret Hesabı Eski Uygulama Yeni Uygulama 
Brüt Ücret 9.411,76 11.190,22 
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 1.317,65 1.566,63 
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 94,12 111,90 
Gelir Vergisi Matrahı 0,00 9.511,69 
Gelir Vergisi Kesintisi (%15) 0,00 1.426,75 
Damga Vergisi (%0,759) 0,00 84,93 
Net Ücret 8.000,00 8.000,00 

Kanun hükmü 03.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, 4691 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt ücretlerinin yukarıda açıklanan şekilde hesaplanması 2021/Şubat ve sonrası için söz konusu olacaktır. 

Osman Şenay

Osman Şenay