Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim suçlarında yaşanan dosya yoğunluğu ve genel olarak mahkemeler nezdinde yaşanan yığılmalar nedeniyle ihtisaslaşma kararı verilmiştir. Bu karar uyarınca 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren artık Bilişim Mahkemelerinin kurulacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki suçlar ise artık Bilişim Mahkemelerinde kovuşturulacaktır. 

1) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (madde 142/2-e), 

2) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (madde 158/1-f), 

3) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık (madde 158/1-l), 

4) Bilişim sistemine girme (madde 243), 

5) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (madde 244), 

6) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (madde 245), 

7) Yasak cihaz veya programlar (madde 245/A), 

8) Bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması (madde 246) 

Bu düzenleme ile Bilişim Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların sayısında artış olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Her ne kadar ceza yargılaması (Ağır Ceza- Asliye Ceza Mahkemeleri) açısından bu düzenlemeye gidilmiş ise de önümüzdeki dönemde özel hukukta da bu şekilde bir ihtisaslaşmaya gidileceği öngörülmektedir.  

HSK tarafından alınan bu karar ile bilişim suçları alanında yaşanacak uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi planlanmakta, bu alanlarda daha teknik hukukçuların ve bilirkişilerin sektörde yer alması beklenmektedir.  

Bilişim ve dijital dönüşümün yargıya da bu şekilde sirayet etmesi umut verici olduğu gibi ürkütücü nitelik de taşımaktadır. Zira bu tür bir ihtisaslaşmaya gidilmesi mevcut bilişim suçlarının sayısının çokluğu anlamına gelmektedir. 

Yönetici Av. Alara YILMAZ 

Av.Alara Yılmaz

Av.Alara Yılmaz