Bilişim Nedir ?

Bilişim Nedir ?

Bilişim Nedir ?

Bilişim Nedir

Bilişim ve teknoloji, her geçen gün hayatımızda daha çok yer almaya devam eden ve git gide hayatımızın vazgeçilmezleri arasında sayılmaya başlayan birçok ürün, hizmet ya da yaşam konforumuzu arttıran olgunun altında yatan temel kavramlardır. 

Peki Nedir Bilişim?

Günlük hayatta ortaya çıkan teknik, ekonomik, toplumsal ve bilimsel bilginin; kısacası insana dair tüm verilerin belirli bir sistematik içerisinde, mantık filtrelerinden geçirilerek elektronik ortamda, özellikle bilgisayarlar aracılığıyla, işlenmesi üzerine yoğunlaşmış bilim dalıdır.  

Yapılan iş ya da sağlanan hizmet her ne olursa olsun değişim ve gelişim iş hayatının olmazsa olmazıdır. Hele ki bu kadar hızlı değişen piyasa şartları ve çetin rekabet ortamı varken bilişim, sektörlere iki açıdan can suyu olma noktasındaki yerini almaktadır. 

İnovasyon 

Teknolojik anlamda yapılan her türlü yeniliğe verilen isim olarak inovasyon günümüzde sıklıkla duymaya başladığımız bir sözcüktür. İcatlarla karıştırılmaması gereken inovasyon; var olan düzende yürütülen işlerin yeni düşünceler, geliştirmeler ve projeler ile günümüz teknolojisinden faydalanılarak daha fonksiyonel ve sürdürülebilir şekilde ortaya konması demektir. 

Verimlilik 

Beklentileri tam anlamıyla ve israfa müsaade etmeden karşılayan her şey için kullanılabilen verimlilik, kaynak kıtlığı oluşmaması için büyük önem taşımaktadır. 21. Yüzyılın en büyük sorunlarından olan israfın (enerji, su, likidite…) önüne geçebilmek için verimlilik, olmazsa olmazlardandır. 

Bu bağlamda bu iki kavram birbirini destekleyen ve birbirini besleyen iki önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yeni bilgi havuzları yaratabilecek ve bunları işleme imkânı sağlayacak bilişim ürün ya da hizmetleri sektörde bugüne kadar belki de hiç dikkat edilmemiş noktalara yoğunlaşma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca var olan, hali hazırda işleyen süreçlerin de analizinin çok daha efektif şekillerde yapılabilmesiyle verimliliğin mümkün olan en üst seviyelere çıkarılmasında da en büyük aktörlerden birisi haline gelmektedir. 

Bilişimde Öncü Ülkeler 

Bilişim konusuna en çok önem veren ülkelerin başında tabii ki ABD gelmektedir ancak Çin ve Hindistan’ın son yıllardaki performansları da yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dünyada son yıllarda ekonomik dengeler açısından masada çok büyük bir yer edinen bilişim, sektör analizlerinde de kendi payını net şekilde ortaya koymaktadır. Bunun için 2020 yılı, Türkiye’nin en büyük 500 firması üzerinden örneklendirme yapabiliriz.  

Fortune Dergisi’nin yaptığı araştırma neticesinde; ülkemizin ilk 500 firmasının toplam cirosu; 1 trilyon 938 milyar TL olarak belirtilmiştir.  Fortune 500’ün 2021 verilerine göre bu yılın birinciliğini elde eden Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105.8 milyar liraya çıkardı. Fortune 500 global verilerine göre ise bu yılın birinciliği dünyanın en büyük parekende zinciri Walmark’a ait ve şirketin cirosu 141,05 milyar dolar olarak belirtilmiştir. Bu da dünya içerisindeki yerimizi net şekilde ifade etmektedir. 

Bu başarıları elde etmiş ülke ya da kurumların elinde olmayan bir olanağa sahip ülkemiz en büyük potansiyeli olan genç nüfusunu bu alanlarda dünya standartlarına uygun olarak eğiterek Ar-Ge projeleri ve katma değeri yüksek ürünler ortaya koyabilir ise olmayı hedeflediğimiz seviyelere erişebilmemiz işten bile değildir. Tam bu noktada izlenebilecek politikalardan bazılarını sıralayabiliriz: 

Bilişim politikaları geliştirmek: Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu tarafından açıklanan beş yıllık kalkınma planına ulaşarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_BilimTeknolojiVePolitikalari.pdf 

Bilişim Yetenekleri ve İstihdamına Yönelik çalışmalar yapmak: Konuyla ilgili 2016 yılında İstihdam Uzman Yardımcısı Mehmet Ruchan ÖZKAN tarafından uzmanlık tezi olarak hazırlanmış ve İŞKUR’un sitesinde yayımlanan dokümanı incelemenizi tavsiye ederiz. 

https://media.iskur.gov.tr/15671/mehmet-ruchan-ozkan.pdf 

Ulusal Genişbant Çalışmaları: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 17.01.2018 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)”na Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  

-Ar-Ge programları, 

Risk Sermayesi Geliştirme: Konuyla ilgili detaylı bilgi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanan Dünyada ve Türkiye’de Risk Sermayesi başlıklı dokümanı inceleyebilirsiniz.  

https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/437 

Fakat tabii ki bilişim devi ülkeler arasında yer alabilmemiz için önem vermemiz gereken en önemli konu eğitimdir. Eğitimde bilgi teknolojilerine yönelimin günden güne daha da artmasına rağmen bunlar sadece bebek adımlarımız olmalı ve daha büyük sıçramalar yapmalıyız. E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamındaki çalışmalarımız, E-devlet uygulamalarımız ülkemizde de bu uyanışın çoktan başladığının göstergesi niteliğindedir. İzlenecek çeşitli politikalar ile gelişim sürecimizi daha da hızlandırarak ülkemize ekonomik yönden de derin bir nefes aldırabilecek dev projeler ortaya çıkarabileceğimiz inancındayım. Unutmayalım ki bugün dünyada başı çeken bilişim firmaları geçmişte sadece birer garaj projesi idi. Belki de ülkemizin en büyük şanssızlığı garaj kültürünün gelişmemiş olmasıdır, ne dersiniz? 

Rasyotek

Rasyotek