Bütünleşik Tasarruf Sistemleri – İşbaşı Eğitim Programı

Bütünleşik Tasarruf Sistemleri – İşbaşı Eğitim Programı

Bütünleşik Tasarruf Sistemleri – İşbaşı Eğitim Programı

Konjonktürel dalgalanmaların olumsuz yansımaları hem dünyada hem de Türkiye’de büyük ölçüde hissedilmiştir.

Hemen hemen her şirket, krizde tasarruf etmek için klasik yöntemlere başvuruyor. Enerji kontrolü, üretimi kısma, stok azaltma, işten çıkarma bu yöntemlerden bazıları.

Klasik yöntemlerle yetinmeyenler için yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan Rasyotek; Bütünleşik Tasarruf Sistemleri (BTS) başlığı altında İŞKUR program ve projeleri danışmanlığı konusunda kurumsal birçok müşterisine hizmet vermektedir.

İşbaşı Eğitim Programı, işe almayı düşündüğünüz personeli iş başında değerlendirirken, maaş ve SGK ödeme sorumluluğunu devletin finanse ettiği bir sistemle; en az 2384,66 ₺ tutarındaki maliyeti her bir personelde kazanabileceğiniz bir teşvik türüdür.

İEP ile elde edilen tasarrufunuzdan sonra yine; BTS kapsamında kişilerin yürürlükte olan 6111, 6645, 17103&27103 KHK teşvik kanun türlerinden en az birinden yararlandırarak, tasarruf elde ederek devam edeceğiniz entegre bir kazanç, sizler adına söz konusu olacaktır.

 

İEP Avantajları

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kişileri işbaşında görüp değerlendirme fırsatı bulunurken program süresince herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir.
 • İşletmelerin başarıları, çalışanların başarısıyla doğrudan ilgilidir. Başarılı personeller de işletmede sürekliliği sağlanmış personelden geçer. Programa katılan personelleri kurumun kültürleri doğrultusunda yetiştirerek kurum bağlılığı sağlanmaktadır.
 • Herhangi bir maddi yükümlülüğe katlanmadan İşbaşı Eğitim Programı uygulayarak Turnover oranını sektör ortalamasının altında tutabilirsiniz.
 • Programa katılan personellerin iş gücünden yararlanarak şirketin rekabet gücünü arttırmakta ve her alanda büyümesine katkı sağlamaktadır.
 • Teşviklerden yararlanarak personel maliyetini en düşük seviyede koruyabilirsiniz.

Program Süresi

 • Basın iş kolunda düzenlenen mesleklerde 9 ay,
 • İmalat ve bilişim sektöründe 6 ay,
 • Diğer sektörlerde 3 aya kadar İşbaşı Eğitim Programları düzenlenmektedir.

işbaşı eğitim programı 2018 tasarruf tablosu

İşbaşı Eğitim Programından Kimler Faydalanabilir?

 • 15 yaşından büyük ve son 1 aydır işsiz kişiler
 • Son 3 ay içinde ilgili şirkette çalışmamış kişiler
 • İşverenin birinci/ikinci derece yakını olmayanlar
 • Emekli olmayan herkes İşbaşı Eğitim Programından faydalanabilir

İşbaşı Eğitim Programına Katılan Personeller;

 • Günlük en az 5, en fazla 8 saat çalışabilir,
 • Haftada en fazla 6 gün çalışabilir,
 •  Haftada en fazla 45 saat çalışabilir,
 • Resmi tatillerde çalışamaz, fazla mesai yapamaz.

İEP kapsamında işveren tarafından ek bir ödeme yapılırsa bu ödemenin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan (1014.5₺) tutarı , 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.maddesinin birinci fıkrasına istinaden vergi matrahından indirilebiliyor. Personele yapılacak yol, yemek ya da prim gibi ek ödemelerde de maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Size özgü yöntemler gelİştiriyoruz..

Programın planlanması, resmi olarak başlatılması, program süresince takibi, programın başarılı olarak sonlandırılması, tüm kanuni ve operasyonel sürecin yönetilmesi, program sonrasında teşviklerden maddi kazancı en yüksek olandan yararlandırma süreci; ciddi bir operasyon ve iş yükü getirmektedir.

RASYOTEK AYRICALIKLARI

 • Firma adına her ay işbaşı eğitim talebinin yapılması, hizmet merkezi ve il müdürlüğünden gerekli izin ve onayların alınması,
 • İşbaşı Eğitim Programı dahilinde tüm resmi yazışmaların düzenlenmesi, gerekli makamlara teslim edilmesi
 • Aday personelle gerekli görüşmelerin yapılması, evrak hazırlatılması ve başvuru işlemlerinin yapılması
 • Aday personelin İŞKUR kayıtlarını yapılması, danışman onaylarının alınması,
 • İşbaşı Eğitimi Programına başlatılan personelin günlük yoklama, imza çizelgelerinin ve değerlendirme formlarının hazırlanması ve takibi,
 • Her ay sonunda imza çizelgelerinin ve katılımcı değerlendirme formlarının düzenlenerek İŞKUR’a teslim ve takibi,
 • İŞKUR portalı üzerinden katılımcıların takibi, sisteme eklenmesi ve devam çizelgelerinin işlenmesi,
 • Katılımcıların hakedişlerinin İŞKUR hizmet merkezi ve il müdürlüğü muhasebe servisinden takip edilmesi,
 • Program sonunda katılımcı sertifikalarının düzenlenmesi, imza ve onay işlemlerinin yaptırılması,
 • Programın başlangıç ve sonu itibariyle firmanın fiili çalışan sayısının takip edilmesi ve istihdam yükümlülüğünün %50 oranında yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve benzeri tüm işlemler,
 • Aylık kazanç ve istihdam raporlarının sunulması ve program sonrasında teşviklerden maddi kazancı en yüksek olandan yararlandırma süreci; ciddi bir operasyon takibi ve iş yükü getirmektedir.

Güçlü bilişim alt yapısı ve teknolojik çözümleri ile hizmetinize sunulan; Süper Portal içerisindeki İşbaşı Eğitim Programı modülü ile programın getirmiş olduğu birçok iş yükü ve prosedür kısmını kolaylaştırmakta ve birçok veriyi yöneterek ciddi raporlar üretmemize imkan tanımaktadır.

Profesyonel çözümler ÜRETİYORUZ..

Yazılımı sadece Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş’ ye ait olan İşbaşı Eğitim Programı modülü ile hatasız işlem, kusursuz operasyon süreci ile minimum vakitte optimum fayda sağlayacağınız programlarınızı anlık takip edebilir, tüm analizlere anlık olarak ulaşabilirsiniz.

Piyasada bu konu ile ilgili gerek teknik, gerek imkanlar anlamında en donanımlı alternatif olarak, sürecin baştan başa kurgulanmış bir iş akışı ile, verimlilik esaslı yürütüleceğinden endişenizin olmamasını rica ederiz.

Geleceğin bir adım ÖTESİNDEYİZ..,

Çalıştığımız firmalar arasında iş dünyasının ilk 500’ ü içinde yer alan 80 kuruluş ve 40 farklı holding bulunmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, sizlere gerekli tüm desteği sağlayarak bu önemli tasarruf kaynağından sizleri maksimum faydalandırabilmeyi isteriz.

İletişime geçmek için adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Samed Sualan

Samed Sualan