Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

2021 yılının ikinci çeyreğinin sonuna geldiğimiz bugünlerde birçok alışkanlığımızın değiştiğini söyleyebiliriz. Geliştirmeler, dijital dönüşümler, siber güvenlik uygulamaları, kişisel veri güvenliği ve yapay zekAâ gibi alanlarda pandemi sebebiyle 10 yıl ileriye gidildiği, bu sayede beklenen dijital teknolojilere hızla yaklaşıldığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, dijital dönüşüm hareketlenmesine pandemi öncesinde başlayan ve nitelikli personel ile teknolojik farkındalığını geliştirmiş kurumların, pandemi ile daha da büyüme gösterdiği tespit edilmiştir.

Özellikle bu dönemde uzaktan çalışma metotları geliştirilmiş, birçok mesleki faaliyet dijital çözümler ve robotik yazılımlar yardımıyla yürütülmüştür. Kavramsal yenilikler ve yenilikçi uygulamalar ile yapay zekâ destekli platformların bu dönemde artış gösterdiği gözlemlenmiş ve birçok araştırmaya konu edilmiştir.

Pandeminin bu olumlu etkileriyle oluşan gelişmelerin temelinde ise kişisel veriler ile beslenen uygulamalar bulunmaktadır. Kişisel verilerin korunması ve veri gizliliğinin sağlanması bu açıdan tüm kurumlar açısından önem arz etmektedir. Türkiye özelinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu veri ihlalleri ve Kurul Kararları dahi bu alandaki risklerin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer bir açıdan ise bu süreci fırsat bilerek siber güvenlik ve veri gizliliği konularına yatırım yaparak dijital dönüşüm temellerini sağlam şekilde oluşturan çeşitli kurumlar gelecekteki projelerini de regülasyonlara uyumlu olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Reform Paketleri ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi projeleri ile ilerleyen günlerde dijitalleşme çalışmalarının hız kazanacağı öngörülmekle birlikte, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemelerde de Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun şekilde değişikliklerin yapılacağı bildirilmiştir. Bu bağlamda VERBİS kayıt tarihlerinin 2021 yılının sonuna ertelenmesi, yurt dışına veri aktarımına ilişkin düzenlemeler için 1 yıllık süre verilmesi, çeşitli kurumlara görev ve yükümlülükler getirilmesi ve siber güvenlik alanlarına yapılan yatırımlarda görülen artış kişisel verilerin korunması kapsamındaki çalışmaların önümüzdeki günlerde daha çok gündemde olacağını gösteriyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Covid-19 salgını döneminde ve özellikle kısıtlama ve yasakların uygulandığı bu günlerde, kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamalar, eğitimler, altyapı güvenliğinin sağlanması, idari ve teknik tedbir uygulamaları gibi alanlarda çalışmaların yapılması, eksikliklerin giderilmesi ve temel düzenlemelere yönelik yatırımların yapılması ile ilerleyen günlerde bu uygulamaların geri dönüşlerinin alınacağı çok açık şekilde görülmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum ve yapılan çalışmaların denetlenmesi, personel eğitimlerinin hızlandırılması, siber güvenliğin sağlanması için hızlıca aksiyonlar alınması her bir kurum özelinde önemli bir noktaya gelmiştir. Teknolojinin getirileri büyük veri ve yapay zekâ algoritmaları ile temin edilen kişisel veriler bakımından koruma mekanizmalarının da sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Zira birçok uygulama farkında olmasak da kişisel verilerimiz ve sağladığımız diğer bilgiler ile büyüyerek hayatımızın merkezinde yer almaktadır.

Av.Alara Yılmaz

Av.Alara Yılmaz