Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Işveren Destek Paketi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Işveren Destek Paketi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Işveren Destek Paketi

Kredi Garanti Fonu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Destek Paketi  

03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek küçük ve orta ölçekli firmalar (KOBİ) ile KOBİ dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Hazine Fonundan yararlanılacaktır.  

Bilgilendirme notumuzda konuya ilişkin detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

Kredinin Kullanılabileceği Bankalar  

 • Garanti Bankası  
 • Denizbank 
 • Halkbank  
 • Türkiye İş Bankası  
 • Vakıfbank 
 • Vakıf Katılım Bankası 
 • Ziraat Bankası 
 • Ziraat Katılım Bankası 

Kredi Vadesi  

 • Azami 36 ay taksit (Ödemesiz dönem dahildir). 
 • Azami 6 ay ödemesiz dönem. 

Kefalet Limiti ve Oranları  

 • KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon TL ve kefalet oranı %75.  
 • KOBİ dışı firmalar için kefalet üst limiti 20 milyon TL ve kefalet oranı %70. 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri  

 • Nakdi krediler  
 • Taksitli krediler  
 • Katılım bankacılığına uygun diğer yöntemler  

Ücret ve Komisyon Oranları  

 • Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecektir.  
 • Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilecektir.  
 • Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilecektir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacaktır. 

Özel Şartlar  

 • Paket kapsamında kullandırılacak olan kredi yalnızca 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacaktır. Bunun dışında herhangi bir nakit/nakit dışı amaç için kullanılamayacaktır.  
 • Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacaktır. 
Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits