İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği

İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği

İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği

Pandeminin ülkemiz ekonomisinde açtığı yaraları sarmak, istihdamı artırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2021 Mart ayında yapılan açıklamada ilave istihdam sağlayan mikro ölçekli işletmelere finansman desteği verileceği belirtilmiştir. (https://www.rasyotek.com.tr/blog/ilave-istihdama-finansman-destegi/

Bu işletmeler, istihdama yapacağı 5 çalışana kadar KGF kefaletiyle kişi başı 100 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeli kredi kullanabilecek. 

Ayrıca işletmeler bu çalışanlar için yıl boyu ödeyeceği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek. 

7319 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 31. maddeyle sigorta prim teşvikinin uygulanmasıyla ilgili detaylar netleşmiştir. 

İşletme için gerekli şartlar 

 • İşletmenin 2021/Mart dönemi MPHB’de bildirilen çalışan sayısı 50’nin altında olmalı, 
 • İşletme KGF kefaletiyle bankalardan 25.05.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında kredi kullanılmalı, 
 • İşletmenin prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcu varsa taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmalı, 
 • MUHSGK’nın yasal süresinde bildirilmeli ve teşvikten yararlanılacak çalışanlara ait primler yasal süresi içinde ödenmeli, 

Çalışan için gerekli şartlar 

 • Çalışan 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında işe alınmalı, 
 • İşe alınan çalışanlar, işe alındıkları aydan önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla 4/a, 4/b veya 4/c kapsamında sigortalı olmamalı (4/b kapsamında isteğe bağlı sigortalılık hariç), 
 • Mevcut çalışansa 2021/Mart döneminde en az 20 gün 4447/Geçici 24./Geçici 27./Geçici 28. maddeye göre NÜD’den yararlandırılıp normal çalışma düzenine geri dönmeli, 
 • Teşvikten yararlanacak çalışanlar, işe alındığı yıldan bir önceki yılda işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalı, 

Not: 2021/Mart döneminde en az 20 gün NÜD’den yararlananlar teşvikten yararlanacaksa ortalamaya ilave şartı aranılmayacaktır. 

Yeni tescil edilen işyerleri 

01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında ilk kez sigortalı çalıştıracak işyerleri ile ortalama sigortalı sayısının hesaplanması gereken yılda sigortalı çalıştırmamış iş yerleri teşvikten ilk kez sigortalı çalışan bildirimi yaptıkları dönemi izleyen üçüncü aydan itibaren yararlanabileceklerdir. 

Teşvik tutarı 

Prime esas kazanç alt sınır (3.577,50 TL) üzerinden hesaplanan ve yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden Kanunlarla sağlanan prim teşvikleri düşüldükten sonra kalan tutar 30.06.2022 tarihine kadar 12 aylık süreye ait primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülecektir. 

Örnek: 01.08.2021 tarihinde ABC işletmesinde işe başlayan Ahmet Bey’in Brüt 5.000 TL ücretle çalıştığı ve herhangi bir teşvik kapsamında olmaması nedeniyle 2021/Ağustos MUHSGK bildiriminde sadece 05510 kanun numarası seçildiğinde; 

 • 5.000 * %5 = 250 TL (5510 indirimi) 
 • 5.000 * %32,5 = 1.625 TL işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta prim tutarıdır. 

İşveren 1.625 TL’lik primi yasal süresi içinde ödemesi durumunda (3.577,50 * %32,5 = 1.162,69 TL)’lik kısmı kredi faizinden düşülecektir. 

Örnek: 01.08.2021 tarihinde ABC işletmesinde işe başlayan Ahmet Bey’in Brüt 5.000 TL ücretle çalıştığı ve 6111 teşvikine uygun olması nedeniyle 2021/Ağustos MUHSGK bildiriminde 06111 kanun numarası seçildiğinde; 

 • 5.000 * %5 = 250 TL (5510 indirimi) 
 • 5.000 * %15,5 = 775 TL (6111 indirimi) 
 • 5.000 * %17 = 850 TL işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta prim tutarıdır. 

İşveren 850 TL’lik primi yasal süresi içinde ödemesi durumunda (3.577,50 * %17 = 608,18 TL)’lik kısmı kredi faizinden düşülecektir. 

Örnek: 01.08.2021 tarihinde ABC işletmesinde işe başlayan Ahmet Bey’in Brüt 5.000 TL ücretle çalıştığı ve 27103 teşvikine uygun olması nedeniyle 2021/Ağustos MUHSGK bildiriminde 27103 kanun numarası seçildiğinde; 

 • 5.000 * %37,5 = 1.875 TL (Normalde ödenecek prim) 
 • 3.577,50 * %37,5 = 1.341,56 TL (27103 indirimi) 
 • 1.875 – 1.341,56 = 533,44 TL işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta prim tutarıdır. 

27103 teşviki brüt asgari ücret (3.577,50 TL) üzerinden hesaplandığı için kredi faizinden düşülecek bir miktar olmayacaktır. 

Rasyotek

Rasyotek