İlave İstihdama Finansman Desteği

İlave İstihdama Finansman Desteği

İlave İstihdama Finansman Desteği

İlave İstihdama Kredi Desteği

Pandeminin ülkemiz ekonomisinde oluşturduğu tahribatı gidermek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ilave istihdama finansman desteğinin detayları aşağıdaki gibidir.

İlave İstihdama Finansman Desteği

  • Likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanabilecek
  • İşletmeler ilave her 1 kişi için 24 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz, 100 bin TL’lik kredi kullanabilecek
  • İşletmeler krediyi, kredi garanti fonu kefaletiyle alabilecek
  • Bir işletme en fazla 5 kişi için bu uygulamadan faydalanabilecek
  • İşletme yıl boyu ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek
  • Nakdi Ücret Desteği ’nden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, gereken şartları taşımaları durumunda ilave istihdama finansman desteğini de kullanabilecek.

Finansman desteğiyle ilgili olarak cevaplanması beklenecek muhtemel soruları sizin için derledik. KGF tarafından sağlanacak destekle ilgili usul ve esasların yayınlanması bu sorulara cevap olacaktır.

Bu soruların başında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sürecinin nasıl olacağı gelmektedir. Henüz başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerine dair bir açıklama bulunmamakta ve ne kadar kefalet isteneceği belirtilmemiş durumdadır.

İlave istihdam edilen çalışanın “İşçi-İşveren tarafından haklı nedenle fesih, askerlik, evlilik, emeklilik, ölüm vb.” nedenlerle işten ayrılması durumunda kredinin bu durumdan nasıl etkileneceği de merak edilen bir diğer husustur. Bununla birlikte, istihdam edilen kişinin kredi ödeme süresi veya ne kadar süre boyunca süre istihdamının zorunlu olacağı da işverenler tarafından sorulan sorular arasındadır.

Açıklanan paket içinde belirtilen ilave istihdam ile ilgili olarak, İstihdam edilecekler için ne gibi kriterlerin geçerli olduğu konusu da büyük önem taşımaktadır. Yaş aralığı, yakınlık derecesi gibi konulardaki kısıtlama ya da kriterlerin neler olduğu da bilinmesi gereken detaylardandır.

Kredilendirme konusunda yayımlanan bilgiler elbetteki micro ve küçük ölçekli işletmeleri sevindirmiştir ancak kredinin faiz oranı ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar olacağı merak edilen konulardır. İlk 6 ay geri ödemesiz olan kredilendirme için 18 ayda toplam ne kadar geri ödeme yapılacağı işverenlerin aklındaki soru başlıklarındandır. Sürecin uzaması endişesi ile geri ödeme sırasında, taksitlerin ödenmeme durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanabileceği de kafalardaki sorulardandır.

Bu ve bunun gibi sorular cevaplandıkça açıklanan ekonomik reformun memnuniyetinin de katlanarak artacağı inancındayız.

Osman Şenay

Osman Şenay