İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

Stajyer Çalıştırma

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI, İŞKUR’un işverenlere sağladığı en önemli teşvik türlerinden biridir.

İşbaşı Eğitim Programı dahilinde

 • İmalat,
 • Enerji,
 • Bilişim sektörlerinde 6 ay,
 • Diğer sektörlerde ise 3 ay boyunca iş görenin işbaşında performansı ve işe uygunluğu gözlenebilir.

İşbaşı Eğitim Programında Kursiyer Ne Kadar Ödeme Alır?

İşbaşı Eğitim Programı süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından karşılanan kursiyere 2021 yılı için günlük 108,68 TL harcırah ödenir. Bu ödenek kursiyerin öğrenci olması halinde 81,51 TL, işsizlik maaşı alıyorsa 54,34 TL olarak hesaplanmaktadır.

ida 6 1 1

Milli İstihdam Seferberliği’ ne bağlı olarak İşkur, Geleceğin Meslekleri olarak adlandırılan Dijital Mesleklerde (EK-1) genç adayların yetiştirilmesi amacıyla, “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları” planlanmıştır. Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine imkan verecek Bilgi Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştiricisi, Endüstriyel Robot Programcısı vb. mesleklerde gençlerin katılımları öngörülmüştür. 18-29 yaş aralığındaki genç işsizlerin katılacağı “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programı” 9 aya kadar düzenlenecek olup, katılımcılara her fiili katılım günü için 100 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.

İşsizlik maaşı alan bir kişi; İşbaşı Eğitim Programına dahil olduğu takdirde işsizlik maaşı kesilmeyecek, bu maaşa ilave olarak işe geldiği gün sayısı x 54,34 TL bir ücret hak etmiş olacaktır.

Bu ödemeler ay sonu evraklarının İşkur’ a zamanında iletilmesi ile ilgili olarak ayın 10’ u ve 20’ si arasında Halkbank’ta kursiyerler adına açılmış olan hesaplara yatırılmaktadır.

Kursiyerler maaş ödemelerini kimlik belgeleri ile Halkbank şubesine giderek çekebilmektedirler.

Program dahilinde işverenin bordrolu çalışanlarından hiçbir farkı olmadan çalışan kursiyere, asgari ücretin brütünün yarısını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilir.

Bu meblağı aşmayan ek ödemeler gelir vergisinden düşülür. Bu şekilde giderleştirilen ödemelerin de işverene herhangi bir maliyeti olmayacaktır.

İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programından en az 2 çalışanı olan tüm işverenler yararlanabilir. 10 çalışana dek 1 kursiyer, 10 çalışandan sonra ise çalışan sayısının %10’u kadar kursiyer kontenjanı kullanılabilir.

İşveren, İşkur’un bu teşvikinden devam eden aylarda da yararlanabilmek için başvuru esnasında talep ettiği kursiyer sayısının en az yarısını kurs bitiminde istihdam edeceğini taahhüt etmelidir.

Örneğin; ilk aşamada 10 kursiyer ile program başlatıldığı varsayılırsa, programın sonunda en az 5 kursiyerin işe girişinin yapılması gereklidir.

Ayrıca bu 5 kursiyerin program sonunda, başvuru evraklarında taahhüt edilen sigortalı çalışan sayısına ilave olarak işe alınması dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.

Kursiyer Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

 • İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • 15 yaşını tamamlamış olması,
 • Emekli olmaması,
 • İŞKUR teşviklerinden yararlanması yasaklanmamış olması,
 • Program öncesindeki 1 aylık süreçte işe girişi bulunmaması,
 • Program öncesindeki 3 aylık dönemde ise ilgili işverenin çalışanı olmaması yeterlidir.

İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Evrakları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı başlatabilmek için öncelikle bağlı olunan İŞKUR’a teslim etmek üzere;

 • Talep dilekçesi,
 • İşveren taahhütnamesi,
 • Ön Talep Formu,
 • Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi,
 • Son 3 aylık sigortalı hizmet listesi,
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları en güncel halleri ile hazırlanır.

Sonrasında bu evrakların incelemeleri gerçekleşir ve programın başlangıç tarihi belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra Kursiyer-İşveren-İŞKUR arasında toplu bir sözleşme imzalanıp onaylanır ve program başlatılır.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Program başladıktan sonra, atanan portal numarasına ve meslek koduna göre hazırlanan aylık rutin evraklar (Devam Çizelgesi, Değerlendirme Formu vs.) ilk günden itibaren düzenli olarak imzalanmalıdır.
 • İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe alınan kursiyer, günde en az 5 en fazla 8 saat, haftada 6 gün ve 45 saat aşmayacak şekilde çalışabilir. Ayrıca kursiyerin 5 gün rapor hakkı ve kurs süresinin %10’u kadar devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Bu süreleri aşan kursiyerler devamsızlıktan kalmış sayılır ve programa devam edemez.
 • Program başladıktan sonra, kursiyerin istifasının, geçirdiği iş kazasının, işten ayrılışının veya işe girişinin ilgili İş ve Meslek Danışmanına bildirimi mutlaka gereklidir. Programın uygulanacağı işyeri İşkur’un belirttiği kurallara uygun olacak şekilde gerekli fiziki değişiklikleri yapmakla yükümlüdür.
 • İşkur tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bir uygunsuzluk ile karşılaşılmaması adına her evrak çok titiz bir şekilde doldurulur ve saklanır.
 • Ayın son günü, her kursiyer için tek tek devam föylerindeki geldiği ve gelmediği günler internet üzerinden İŞKUR’a bildirilir.

İşbaşı Eğitim Programının Sağlayacağı Tasarruf Tutarı Nedir?

Aşağıda İşbaşı Eğitim Programı kapsamına dahil edilen kursiyerler için elde edilen minimum tasarrufları gösteren bir tasarruf tablosunu inceleyebilirsiniz.

2021TasarrufTasarrufTasarruf
Kursiyer Sayısı50 Kursiyer100 Kursiyer250 Kursiyer
Kurs Süresi3 Ay3 Ay3 Ay
Kursiyer Başına Firma
Tasarrufu(TL/Ay)
4.203,56 TL4.203,56 TL4.203,56 TL
Aylık Toplam Tasarruf210.178 TL420.356 TL1.050.890 TL
3 Aylık Toplam Tasarruf630.534 TL1.261.068 TL3.152.670 TL

Ayrıca Enerji, İmalat ve Bilişim sektörlerinde ilgili meslek kodları kullanılarak başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimlerinde Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortaları da İşkur tarafından karşılanmaktadır.

ida 6 1 1
ENERJİ, BİLİŞİM VE İMALAT SEKTÖRLERİNDE
2021TASARRUF              (50 KURSİYER İÇİN)TASARRUF               (100 KURSİYER İÇİN)TASARRUF           (150 KURSİYER İÇİN)
KURSİYER SAYISI50 KURSİYER100 KURSİYER150 KURSİYER
KURS SÜRESİ6 AY6 AY6 AY
KURSİYER BAŞINA FİRMA TASARRUFU TL/AY (MİNİMUM)4203,56 TL AY/KİŞİ4203,56 TL AY/KİŞİ4203,56 TL AY/KİŞİ
AYLIK TOPLAM TASARRUF210.178 TL420.356 TL630.534 TL
6 AYLIK TOPLAM TASARRUF TL1.261,068 TL2.522,136 TL3.783,204 TL

Ayrıca İmalat (NACE Kodu 10-33 arası) ve Bilişim sektörlerinde (NACE Kodu 62-63)  ilgili meslek kodları kullanılarak başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimlerinde Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortaları da İşkur tarafından karşılanmaktadır.

Bu program sonrasında istihdamı sağlanan kursiyerler, oryantasyon ve eğitim sürecini minimum maliyetle tamamlamış olmalarının yanı sıra, İşbaşı Eğitim Programı süresince işsiz sayılacaklarından dolayı SGK teşviklerinin bir çoğunun kriterlerini sağlayarak ekibinize katılmış olurlar.

İşbaşı Eğitim Programı teşvikinin operasyonel evrak yükü ve bünyesinde dikkat edilmesi gereken birçok husus barındırıyor oluşu, işverenlerin kafasında bu programdan yararlanma konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. Programa başvuru, portal açılışı, portal kapanışı, kursiyerlerin istihdamı gibi süreçlerde profesyonel destek alınması, işverenleri bu teşvikten yararlanmada büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Rasyotek tecrübeli kadrosu sayesinde bu hizmeti değerli müşterilerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde teknolojik altyapısıyla maksimum kazanç sağlayarak sunar.

Rasyotek tecrübeli kadrosu sayesinde bu hizmeti değerli müşterilerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde teknolojik altyapısıyla maksimum kazanç sağlayarak sunar.

EK-1

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK MESLEKLER (GELECEĞİN MESLEKLERİ)
Animasyon ProgramcısıMobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
Arge ElemanıSosyal Medya Uzmanı
Bilgi Güvenlik UzmanıUygulama Programcısı
Bilgisayar Oyunları ProgramcısıVeri Tabanı Analisti
Bt Çözümleri UzmanıVeri Tabanı Yöneticisi
Bulut Bilişim UzmanıYazılım Geliştiricisi
Çoklu Ortam (Multimedya) TasarımcısıYazılım Mühendisi
Dijital Adli Tıp UzmanıYazılım Tasarımcısı
Endüstriyel Robot ProgramcısıYazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
Endüstriyel Tasarım MühendisiYönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
İletişim Tasarımı UzmanıE-Ticaret Uzmanı
Kurumsal Kaynak Planlama UzmanıEndüstriyel Bilgisayar Programcılığı
Mikrodenetleyici ProgramcısıGiyilebilir Teknoloji Tasarımcısı
Mikroişlem TasarımcısıEndüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı
  

İş’te Anne Projesi Nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2018- 2023 yıllarını kapsayacak şekilde yürürlüğe konan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” dahilinde yer alan İş’te Anne Projesi kapsamında; İşbaşı Eğitim Programına veya İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarına dahil olan, aynı zamanda da 0-14 yaş arası çocuğu olan anneler bu proje kapsamına dahil olduklarında öğrenci veya işsizlik maaşı alan aday olup olmadıklarına bakılmaksızın ilgili programlara devam ettikleri gün başına 95 TL ödenek almaya hak kazanacaklardır.

Ayrıca çalıştığı süre dahilinde çocuğu kreşe giden kadınlar, ilgili kurumlara kreş veya gündüz bakımevi faturasını ilettiği takdirde aylık 400 TL daha destek alabileceklerdir.

İlgili kriterleri sağlayan kadın çalışanlar İşbaşı Eğitim Programını yürüten İş ve Meslek Danışmanı veya Mesleki Eğitim Kursunun Sorumlusu tarafından bu projeye dahil edilebileceklerdir.

Kaynakça;

[1] Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Basın Bülteni, İŞKUR Geleceğin Mesleklerinde Programlara Katılan Gençlerimizin Yanında, http://iskurisbasi.org/dosya/Dijital%20Meslekler%20Bas%C4%B1n%20B%C3%BClteni%20rev2.pdf

Özlem Sümer

Özlem Sümer