İşbaşı Eğitim Programında Önemli Değişiklik ve MEGİP

İşbaşı Eğitim Programında Önemli Değişiklik ve MEGİP

İşbaşı Eğitim Programında Önemli Değişiklik ve MEGİP

Megip İşbaşı

Bir süre önce Aktif İşgücü Hizmetleri etkinliğinin arttırılması amacı ve Mevzuat çalışması nedeniyle durdurulan İŞKUR programları bugün itibariyle yeniden başlatılmıştır. İlgili Mevzuat program istihdam süreleri iki katına çıkartılacak şekilde güncellenmiştir.  

Bu doğrultuda hizmet sektöründe 3 ay boyunca destekten yararlanacak işverenlerin 3 aylık istihdam taahhüdü 6 aya çıkarılmıştır. İmalat ve Bilişim alanında 6 ay boyunca düzenlenen programların istihdam yükümlülüğü 12 ay olarak güncellenmiştir. İlgili değişiklik sadece İşbaşı Eğitim Programlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. 

İŞKUR’un 2022 bütçelendirmesinden önce beklenenden de erken açılan programlar, 2021 yılının bitimine iki ay kalmış süreçte pek çok işveren için büyük önem ifade etmektedir. İŞKUR yalnızca İEP ile değil Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü (MEGİP) ile de istihdamın artırılmasına ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün işverenlerce kazanılmasına katkı sağlamaktadır. 

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü (MEGİP) ile İŞKUR Teşvikleri Devam Ediyor 

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü” olarak açılımı bulunan MEGİP, Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol sonucu hayata geçirilmiştir. İhtiyaç duyulan iş gücü için teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşan mesleki eğitimlerdir. 

MEGİP Eğitimleri ve İstihdama Katkı 

MEGİP için aranan öncelikli şart, düzenlenecek eğitimlerin teorik kısımlarının mutlaka bulunması gerektiğidir. MEGİP ile programa katılacak kursiyerlerin 15 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları, düzenlenecek eğitimlerin aktı günden fazla olmamak ve haftada 30-45 saat arasında gerçekleşmesi de diğer öncelikli şartlardandır. Minimum beş kişilik talep olması durumunda MEGİP düzenlemesi üzerine değerlendirme yapılabilir. 

MEGİP kursu açmayı talep eden işverenlerin üniversite veya MEB tarafından onaylı “Eğitim Modülü” alması gereklidir. Programın sona ermesinden itibaren geçen 10 iş günü süresince işveren firma, sertifika sınavını yapmalıdır. Program sonunda yazılı ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan kursiyerlere “Eğitim Modülü”nün alındığı kurumdan sertifika verilir.  

MEGİP ile Maliyet Tasarrufuna Katkı 

Program süresince kursiyerlerin günlük bazlı cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve iş kazası/ meslek kazası primleri ile eğitici giderleri ile temrin giderleri İŞKUR tarafından karşılanır.   

100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması bulunmadığı gibi program süresi 160 iş gününü geçmeyecek şekilde düzenlenir. Program sonunda işverenler programa kayıtlı kişilerin en az %50’sini, 120 günden az olmayacak şekilde istihdam etmelidirler. Bu şarta uymayan işverenler, daha önce İŞKUR tarafından kendilerine ödenen tüm giderleri yasal faiziyle geri öder ve 24 ay süresince hizmet alımı ve iş birliği kapsamında sözleşme/ protokol hakkından mahrum kalırlar. 

Rasyotek

Rasyotek