İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Uygulamalarında Kritik Değişiklikler

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Uygulamalarında Kritik Değişiklikler

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Uygulamalarında Kritik Değişiklikler

iep degisiklik

08 Nisan 2022 Tarihli ve 31803 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre İŞKUR nezdinde yürütülen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. İşverenlere maliyetlerini önemli ölçüde azaltma ve personellerinin kabiliyetlerini iş başında görebilmeleri fırsatı sağlayan; işsizliğe çözüm olmasının yanı sıra nitelikli iş gücü oluşturarak istihdama da katma değer sunan İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’nda gerçekleştirilen değişiklikler büyük önem taşımaktadır. 

Buna göre, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları: 

1. En az 5 sigortalıya sahip olan ve katılımcıların en az %70’ini, 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 3 katı kadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenlerle düzenlenebilecektir. 

2. İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan iş yerleri için programın başlangıç ayından önceki 12 aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son 6 aya veya 6 aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının 180 bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. İşveren tarafından, bu şekilde hesaplanan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilir. 

3. İşbaşı eğitim programına katılabilmek için programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmamak gerekecektir. Ayrıca işbaşı eğitim programına katılabilmek için gerekli olan işsizlik süresi İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca belirlenecektir. 

4. İşbaşı eğitim programına ilişkin işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili iş yerlerinde 24 ay boyunca kurs ve program uygulanamayacaktır. 

İlgili değişiklik ile ilgili Resmi Gazeteye ulaşmak için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220408-12.htm

Rasyotek

Rasyotek