ISO 14001: 2015- Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: 2015- Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: 2015- Çevre Yönetim Sistemi

Kurum ve kuruluşların çevre bilinciyle hareket ettiklerinin göstergesi olan ve işletmelerin çevresel konularda maliyet tasarrufu sağlamalarına yardımcı olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir ISO belgesidir.  2015 yılında yenilenmiş, en güncel versiyonuyla ISO 14001; çevre yönetim sisteminin şirket stratejisinin önemli bir parçası haline gelmesine öncülük etmektedir. Böylelikle sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamanın yanı sıra şirketlerin öncelikli olarak kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verir.

ISO 14001 Belgesinin Sağladığı Avantajlar

Bu belgeye sahip şirketlerin %75’ten fazlası çevresel uyumlarını iyileştirmekle kalmamış kurumsal itibarlarını da artırmışlardır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip şirketlerin %60’tan fazlası gerçekleştirdikleri maliyet tasarruflarının öncül sebeplerini bu sistemle ilişkilendirmiş ve kuruluşlarının büyümesi için rekabet avantajı sağladıklarını ifade etmiştir.

Uluslararası kuruluşlar ile akredite edilmiş olan ISO 14001 sertifikasına sahip şirketler yeni pazarlara erişim anlamında önlerine çıkabilecek yasal engelleri ortadan kaldıracakları gibi yeni müşterilere ve iş ortaklarına erişmek anlamında da avantaj elde ederler. Atıkların azaltılması ve verimlilik artışını sağlayan bu sistem ile hem çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe hem de şirket kârlılığına destek verilir. Bu destek için büyük ölçekli firma olma şartı aranmadığında KOBİ’ler için de atlanmaması gereken önemli bir belgedir.

Modern iş dünyasının ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde 2015 yılında güncellenen ISO 14001, dünya genelindeki büyük ve küçük her ölçekten kuruluşlar tarafından çevresel etkileri azaltmak için kullanılmaktadır. Her sektörden ve ölçekten kuruluşlara uygulanabilir ve işiniz için fayda sağlayabilir. ISO 14001 dayanıklılık ve ticari başarı elde etmenizi sağlayarak çevre üzerindeki etkinizi azaltabilmeniz için tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir Bir Dünya için: ISO 14001

Yaşadığımız dünyanın sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde, israf etmeden kullanabilmek adına bilinçli olmak bireysel çabaların yanı sıra kurumsal farkındalığın da en üst seviyede olmasını gerektirmektedir. Küresel pazarda adından söz ettirmek isteyen şirketler, insanı ve doğayı odağına almak, tüketicisine duyduğu saygıyı farkındalık ve fark yaratarak göstermek durumundadır.  Tüm bu sebeplerle işletmeler, çevre ile ilişkilerini sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç duymakta ve uluslararası arenada da çevresel konular üzerinde her geçen gün aha hassasiyetle durulmaktadır.

Rasyotek olarak biz de doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan bu kıymetli belgeyi almış olmaktan ve çevre bilincimizi kanıtlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Rasyotek

Rasyotek