İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi

İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi

İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi

Bilişim Sektörü Nace Kodları

20/06/2018 tarih ve mükerrer 30454 sayılı resmi gazetede 2018/11969 sayılı bakanlar kurulu kararıyla 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak istihdam teşvikinin bilişim sektörü için ( destekten kişi başı ve aylık bazda azami 2.029,50 TL yararlanabilme imkanı ) NACE kod listesi yayınlanmıştır.

Buna göre;

Bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden, bu maddede öngörülen diğer şartlarla birlikte, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında aşağıda belirtilen dörtlü ekonomik sınıflandırmada (işkollarında) faaliyet gösteren işyerleri yararlanabilir.

58.21    Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29    Diğer yazılım programlarının yayımlanması
61.10    Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.20    Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.30    Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90    Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62.01    Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02    Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03    Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09    Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11    Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.12    Web portalları
63.99    Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

Rasyotek

Rasyotek