Kayıt Dışı İşçi Çalıştırma Cezaları

Kayıt Dışı İşçi Çalıştırma Cezaları

Kayıt Dışı İşçi Çalıştırma Cezaları

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezaları

Bazı işverenler, sigortasız işçi çalıştırmak konusunda ısrarcı olabiliyor. Kayıt dışı işçi çalıştırmak ile kâra geçeceğini düşünen işverenler, durum tespit edildiği takdirde büyük cezalar ödemekten kurtulamıyorlar. Kaçak işçi çalıştırmak, 2 asgari ücretten başlayarak 38 asgari ücrete kadar artan bir para cezasına sebebiyet vermektedir. Yalnız bu para cezası ile kalmayan ceza yanında; geriye dönük işe giriş bildirgesi ve ek bildirge verme cezası ile ilgili yılın asgari ücret destek tutarlarının iptali de işverene kesilen diğer cezalar olarak göze çarpıyor. Dilerseniz hep birlikte örnek bir vaka çalışması üzerinde durumu inceleyelim. 

A firmasında, 22.02.2021 tarihinde iş/ SGK müfettişlerince yapılan denetimde 100 personelin çalıştığı tespit edilmiştir. Bu personellerden Ali B.’nin 15.01.2021 tarihinden itibaren sigorta girişinin olmadığı ve kaçak çalıştığı ortaya çıkmıştır. Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda A firmasına, 1 aylık süre içerisinde sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı işe giriş bildirgesinden iki, aylık prim hizmet belgesinden de iki olmak üzere 4 asgari ücrete denk gelecek şekilde idari para cezası kesilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere A firmasının işvereni, çalışanının bir aylık sigorta primlerini ödemediği ve işçisini kayıt dışı çalıştırdığı için tek bir ayda dört kat cezaya çarptırılmıştır. SGK tarafından kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek adına ciddi destekler, teşvikler verilmektedir. İşverenler, illegal adımlar atmak yerine devlet desteklerinden faydalanırsa kazançları günden güne artacak ve ülke kalkınmasına destek olacaklardır. Aksi halde kâr elde etmeyi beklerken büyük zararlara maruz kalacaklardır. 

Sigortasız, kayıt dışı işçi çalıştırma ile ilgili mevzuata ve verilen cezalara, SGK web sitesinden erişebilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/sikca_sorulan_sorular

Rasyotek

Rasyotek