Kısa çalışma ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uzatıldı

Kısa çalışma ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uzatıldı

Kısa çalışma ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uzatıldı

22 Nisan 2021 Perşembe günü gerek işverenler gerekse çalışanlar açısından önemli kararların alındığı bir gün oldu. 133 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile duyurulan yeni karara göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ayın 28’ine kadar uzatıldı. Ayni gün 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin de 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu. 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ayın 28’ine kadar uzatıldı 

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 

  • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar, 
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, 
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar 

uzatılmıştır. 

Kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı 

  • Kısa çalışma ödeneğinin süresi 22.04.2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.04.2021 – 30.06.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatılmıştır. 
  • 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31.03.2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30.06.2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. 
  • 2021 Nisan ayında kısa çalışma ödemesi yapılacaklar için işverenlerden alınacak güncel kısa çalışma bilgileri çerçevesinde gerekli güncelleme işlemlerinin ilgili birimler tarafından yapılması gerekmektedir. 
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. 
Rasyotek

Rasyotek