KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARI TBMM’DE! 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARI TBMM’DE! 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARI TBMM’DE! 

16 Şubat 2024 tarihinde 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’na sunuldu. Bu Kanun Teklifi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile uyumu amacıyla uzun zamandır beklenen bazı değişiklikleri de içermektedir. 

Bu değişiklik teklifi: 

  • Özel nitelikli kişisel veri işleme şartları,  
  • Yurt dışına kişisel veri aktarım şartları ve  
  • Kurul kararlarına karşı başvuru yoluna ilişkin önemli değişikliler içeriyor. 

İlgili teklifte özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları değiştirilerek genişletilmiş, yurtdışına kişisel veri aktarımında yeterlilik kararı mekanizması getirilmiş ve idari para cezalarına ilişkin hüküm değiştirilmiştir. Ayrıca, yurtdışına kişisel veri aktarımına ilişkin 9. maddenin mevcut birinci fıkrasının yürürlüğe giren değişik haliyle birlikte 1 Eylül 2024 tarihine kadar uygulanmaya devam edeceği öngörülmüştür.  

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte bu zamana kadar özel nitelikli veriler ve yurtdışı aktarımlarına ilişkin süregelen uygulamalar tamamen değişecektir. Buna paralel hazırlanan aydınlatma ve açık rıza metinleri ile politikaların da güncellenmesi gerekecektir. Bu süre zarfında da veri sorumlularının bu kanunu içselleştirmesi ve mekanizmalarını buna uygun hale getirmesi önemli ve elzemdir.  

Teklif yasalaştığında ve detaylar belli olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

Değişikliğe ilişkin kanun teklifine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y2/T2/WebOnergeMetni/6e8b6477-2942-49d1-acf1-cfa13bcac252.pdf

admin

admin