Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

Rasyotek KVKK Danışmanlığı

24 Mart 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TBMM’de kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016’da 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tarihten itibaren veri işleme faaliyeti gerçekleştiren her bir veri sorumlusunun yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri işlemeleri gerektiği ve bu süreçte veri sorumlusu yardımcısı konumunda olan çalışanlarına da hukuka uygun veri işleme farkındalığını kazandırmalarının öncelikli olduğu açıkça belirtilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, sunduğu ve iki başlık altında topladığı tedbirlere uyulması, aksi takdirde şirketlere uygulanabilecek cezai işlemler konusunda da oldukça net ve kararlı bir tavır ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuk boyutunda hassasiyetle üzerinde durulan veri işleme, veri güvenliği, kişisel verilerin korunması gibi hususlar; ülkemizde de beş yılı aşkın zamandır dikkatle kontrol edilen ve denetlenen konu başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Hangi Konu Başlıkları Yer Almaktadır?

İdari ve teknik tedbirler olarak iki ana başlıkta belirtilen konular aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir:

İdari Tedbirler

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu- Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu- Veri İşleyen arasında)
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
 • Risk Analizleri
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim

Teknik Tedbirler

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma Testi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hâle Getirme
 • Anahtar Yönetimi

Konuyla ilgili detaylı bilgi için kvkk.gov.tr adresi güncel bilgileri de içermesi sebebiyle başvurulabilecek öncelikli kaynakların başında gelmektedir. Görüldüğü üzere idari tedbirler başlığı altında eğitim ve farkındalık faaliyetleri konusu bulunmaktadır. İşte tam bu noktada “KVKK Farkındalık Eğitimi”nin önemi ortaya çıkmaktadır.

Rasyotek Akademi Zorunlu KVKK Farkındalık Eğitimi
Rasyotek Akademi Zorunlu KVKK Farkındalık Eğitimi

“KVKK Farkındalık Eğitimi”nin Önemi Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun idari ve teknik tedbirler başlığı altında yer verdiği idari tedbirler içerisinde çalışanların KVKK Farkındalık Eğitimi alması gerektiği belirtilmiştir.

Çalışan kaynaklı ihlallerin önüne geçebilmek için şirketlerin sorumluluğunda olan KVKK Farkındalık Eğitimi, periyodik olarak aldırılması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili güncel gelişmeleri de içermesi gereken bir eğitimdir. Şirketlerin veri gizliliği ve mahremiyeti açısından güvenilir bir kurum hâline gelmesi ve bu kültür sayesinde dijital dönüşüme daha kolay adapte olması sağlanırken bilinçli çalışanlar ile veri koruma süreçleri daha da kolaylaşır. 

Çalışan kaynaklı herhangi bir veri ihlalinde yaşanacak idari para cezası riskini önlemek için de büyük öneme sahip olan “KVKK Farkındalık Eğitimi”, milyonlarca veriyi koruyan Rasyotek tecrübesi ile Rasyotek Akademi platformunda kayıtlı eğitim olarak sunulmaktadır. Alanında uzman bilişim hukuku avukatları ve siber güvenlik ekipleri ile güncel mevzuatlar ve Kurul kararları ışığında oluşturulan içerikler ile verilen eğitimler 7/24, internet erişimi olan her cihazdan izlenebilmektedir. Eğitim sonunda on soruluk bir sınav yapılmakta ve başarılı olan katılımcılara doğrulanabilir, dijital sertifika verilmektedir. Rasyotek Akademi tarafından hazırlanan Kayıtlı KVKK Farkındalık Eğitimleri ile işverenler sorumluluklarını yerine getirirken idari yaptırım riskini de ortadan kaldırabilirler.

Rasyotek

Rasyotek