Kurumlar için SPICE Belgesinin Önemi

Kurumlar için SPICE Belgesinin Önemi

Kurumlar için SPICE Belgesinin Önemi

Orijinal adı International Standard for Software Process Assessment olan SPICE, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (IEC) 1995 yılında bir araya gelerek yazılım projelerindeki süreçlerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaya başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Kurum ve kuruluşların yazılım süreçlerini değerlendirmek üzere yürütülen çalışmaların sonucunda SPICE standartları ortaya çıkarılmış ve ölçümlenecek seviyelerin altı aşamada değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

Bunlar: 

 • Eksik seviye 
 • Yapılan seviye 
 • Yönetilen seviye 
 • Kurulmuş seviye 
 • Öngörülebilen seviye 
 • Sürekli iyileşen seviye 

Türkiye’de SPICE sertifikasyonunun başlaması 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu Bilgi ve İşlem Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu”na göre kamu yazılım projelerinde başarısızlık yaşamamak ve sektörde kalite sertifikasyonunu teşvik edip uluslararası arenada rekabet gücümüzü artırmak amacıyla 2007 yılından itibaren ISO 15504 SPICE (CMMI) belgesi veya CMMI 2. ya da 3. seviye olmaları şartı aranmasına karar verilmiştir.  

Ülkemizde ilk defa 2010 yılında Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurarak SPICE belgesi talep eden bir teknoloji firması, yapılan değerlendirmenin ardından SPICE belgesi almaya hak kazanmıştır.  

ISO 15504 SPICE belgesinin amaçları  

Belli değerlendirme ölçütlerini barındıran SPICE belgesi temel olarak üç ana başlık üzerine yoğunlaşır. Bunlar: 

 • Firmanın değerlendirmesini belli ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirmek 
 • Sözleşmeler doğrultusunda tedarikçi firmanın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek 
 • Firmanın sahip oldukları ve uyguladıkları yöntemleri iyileştirmek 

ISO 15504 SPICE belgesinin firmalara sağladığı katma değer 

ISO 15504 SPICE belgesine sahip firmalar pek çok önemli niteliği bünyelerinde barındırdıklarını kanıtlar. Bunların başında şu maddeler gelmektedir: 

 • Firmanın sahip olduğu yazılım kalitesinin değerlendirilmesi 
 • Firmanın yetkinliklerinin belirlenmesi 
 • Firmanın yazılım kalitesinin gelişmesini ölçmeyi sağlayan bir yapıya sahip olduğunun kanıtlanması 
 • Firmada daimî bir iyileşme kültürünün yerleşik olduğu 
 • Temel faaliyet alanlarındaki hedefleri karşılayacak süreçlerin varlığı 
 • Kaynakların verimli v en iyi şekilde kullanılması 

Bugün dünya üzerinde elliye yakın ülkede SPICE belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu standardın en fazla uygulandığı ülkelerin başında Avrupa ülkeleri, Japonya, Kore, Avustralya ve Brezilya gelmektedir. Yazılım sektörü ile başlayan süreç günümüzde havacılık, otomotiv, savunma ve tıpta da uygulanmaktadır.  

Rasyotek ve SPICE Belgesi 

Kendi yazılım ekibi ile geliştirdiği, %100 yerli ve milli yazılımları ile Rasyotek; firmaların ana faaliyetleri dışında kalan iş süreçlerini dijitalleştirme anlamında büyük öneme sahiptir. Personel bazlı en yüksek teşvik getirisini eksiksiz ve hatasız hesaplayan personel teşvik sistemleri (PTS), firmaların insan kaynakları ve bordro ekipleri başta olmak üzere pek çok alanında iş yüklerini hafifleten ve iş süreçlerini dijitalleştiren Süper Portal platformu, sağlık sektöründe dijitalleşmeyi sağlayan Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) başta olmak üzere Rasyotek, geliştirdiği yazılımları ve bu yazılımları geliştirme sürecindeki profesyonelliği ile SPICE belgesini almaya hak kazanmış kurumlardandır.

Rasyotek

Rasyotek