KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 Kanun numarası ile 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Birinci maddede Kanunun amacı şu şekilde açıklanmıştır: “Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” Kanunun metnine ulaşmak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf

Kanun yayımlandığından beri gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse özel sektör işletmelerinin işverenlerine ciddi sorumluluklar yüklenmiştir. İşverenlerin çalışanlarına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” kapsamında farkındalık eğitimleri vermesi, idari ve teknik tedbirler gereği kaçınılmaz bir zorunluluk hâline gelmektedir.

Yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra bu eğitimleri vermek, özellikle personel kaynaklı gerçekleşecek bir veri ihlalinde soruşturulacak ilk başlıklardan bir tanesidir. KVKK Farkındalık Eğitimi, siber güvenlik anlamında da büyük öneme sahiptir ve personele yönelik gerçekleştirilen siber saldırılara karşı alınacak en temel önlemdir. KVKK eğitim yükümlülüğü, tüm çalışanları kapsamaktadır. Yönetim kademesinden hizmet kadrosuna kadar tüm personelin KVKK mevzuatının kapsamı, personellerin sakınması gereken haller ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu yönleriyle işverenlerin en doğru bilgiyi, en sadeleştirilmiş şekilde; mevzuata uygun olan bir eğitim içeriğiyle çalışanlarına sunması ve sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu gereklilik yerine getirilmediği takdirde, yaklaşan idari ve teknik tedbirlere uymamakla ilgili 2.000.000 TL’ye varan idari para cezaları bulunmaktadır. Bunun yanında kurumun ifşa edilmesi ile oluşabilecek bir itibar kaybı riski de yer almaktadır.

kvkk farkindalik egitimi

Rasyotek Akademi’de KVKK Farkındalık Eğitimleri

Rasyotek Akademi tarafından hazırlanan “Kayıtlı KVKK Farkındalık Eğitimleri”, işverenin sorumluluğunu yerine getirmesine destek olur ve cezai yaptırım riskini ortadan kaldırır. Tüm personelleri aynı anda, aynı yerde bir eğitim faaliyeti için buluşturmak, çoğu zaman imkânsızdır. “Kayıtlı KVKK Farkındalık Eğitimleri” sayesinde personel istediği zaman, istediği platformdan eğitim alabilmektedir. Eğitim videolarının internet bağlantısı olan her cihazdan izlenebilmesi de pandemi döneminde herkes için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Alanında uzman avukatlar ve siber güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan eğitim içeriği; yaklaşık otuz dakika süren, on dört başlıktan oluşmaktadır. Eğitim videoları ilk izleme esnasında ileriye alınamadığı için ilgili kişinin eğitimi tam ve verimli bir şekilde tamamladığı teyit edilmektedir. Rasyotek Akademi’nin “Kayıtlı KVKK Farkındalık Eğitimleri”, günlük hayatta yaşanabilecek vakalara da değinmesi özelliğiyle ilgi çekici ve pratikte de işe yarar bilgiler içermektedir.

İşverenlerin çalışanlara bu eğitimi aldırmasının zorunluluğu bir yana, bu sorumluluğu yerine getirdiklerini kanıtlamaları da gerekmektedir. Rasyotek Akademi, eğitim sonunda her kullanıcıyı; geniş bir soru havuzundan beslenerek oluşturulan on soruluk bir test ile ölçme ve değerlendirmeye tabi tutar. Yüzde yetmiş başarılı olan her personele; doğrulama kodu sayesinde ispat edilebilir bir “Dijital Farkındalık Sertifikası” verilir. Rasyotek Akademi tarafından takip edilen ve raporlanan süreç, personel başına ödenecek makul ücretler ile işvereni maliyet anlamında da yormaz ve işverenin eğitim sorumluluğunu yerine getirmesine imkân verir.

Eğitim içeriğimizi incelemek ve konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Rasyotek Akademi sayfamızı inceleyebilirsiniz. https://www.rasyotekakademi.com/egitimlerimiz/kvkk-personel-farkindalik-egitimi

Rasyotek

Rasyotek