Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

KVKK Şikayet Hattı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Şikâyet Hattı  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, verilerinin nasıl ve nerelerde kullanıldığını, ne kadar süre ile işlendiğini, yurt dışına çıkarıp çıkarılmadığını öğrenme hakkına ve aksi bir durumla karşılaşıp gereği dışında işlendiğinden şüphelendikleri durumlarda şikâyette bulunma hakkına sahiptirler. Bu amaçla KVKK şikâyet hattı, belli usul ve aşamalar ile bu şikâyetlerin bildirilebileceği platformu sağlamaktadır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken detay KVKK tarafından belirlenen kurallara uygun olarak şikâyeti bildirmektir. Bu yazımızda aşamaları tek tek sizinle paylaşacağız. 

KVKK Şikâyet Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler 

İlk olarak unutulmaması gereken husus KVKK’ya şikâyetin iletilmesinden önce Kanunun 13. maddesinde belirtilen kurala uyulması gerektiğidir. Kuruma herhangi bir başvuru gerçekleştirmeden veri sorumlusuna şikayetin iletilmesidir ve ilgili şikayetin KVKK “Şikâyet Hattı” üzerinden gerçekleştirilebilmesi için veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, veri sorumlusu tarafından verilen cevabın kişisel verisi işlenen kişi tarafından yeterli bulunmaması, aydınlatıcı olmaması ya da başvurunun ardından 30 gün içinde herhangi bir cevap alınamaması hallerinde ilgili şikâyet; başvuru tarihinden sonraki 60 gün içinde  “KVKK Şikâyet Hattı”na iletilebilir.  

KVKK Şikâyet Hattı Başvuru Aşamaları 

Tüm süreç yukarıda anlatıldığı şekilde takip edildikten sonra “İlgili Kişi Şikâyet Bildirimi” ekranına gerekli şikâyetin iletilmesi için www.kvkk.gov.tr adresine giriş sağlanır. KVKK şikayetleri aynı şekilde e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Burada atlanmaması gereken bir başka önemli ayrıntı da şikâyetin ancak kişinin kendisi tarafından yapılabileceği, kişiye vekalet eden ya da kişinin vasisi olan herhangi birinin o kişi yerine şikâyette bulunamayacağıdır.  

İlgili şikâyetin oluşturulabilmesi için kullanıcı profilinin tamamen dolu ve güncel olması aranan bir diğer şarttır. Bu sebeple ilgili ekrandaki “profil” kısmı tam anlamıyla güncellenmeli, bütün bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. 

İş yeri ya da ikametgâh adresinin büyük önem taşıdığı başvuru sürecinde kişi tebligatın iş yeri ya da ikametgahına yapılmasını istemezse bunu belirten ilgili bölüm seçilmeli ve seçim sonrası tebligatın yapılması istenen farklı bir adres girişi de gerçekleştirilmelidir.  

Profilin güncellenmesini takiben “şikâyetler” bölümünden “yeni şikâyet oluştur” butonuna tıklayarak şikâyet oluşturma adımına başlanabilir. Şikâyet formunda zorunlu alanların eksik bırakılmaması gerekir. Buna ek olarak daha önce belirttiğimiz KVKK öncesi veri sorumlusuna iletilme durumu “evet” olarak işaretlenmelidir. Veri sorumlusuna herhangi bir iletim gerçekleşmemiş ise bu başvuru geçerli sayılmayacaktır. Gerekli belgelerin de yüklenmesi ve şikâyetin önceden iletildiği veri sorumlusunun detay bilgileri de işlendikten sonra “kaydet” butonuna tıklayarak başvuru kayıt aşaması tamamlanır. Bu noktadan sonra başvurunun onaylanıp gönderilmesi gerekmektedir.  

Rasyotek

Rasyotek