KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

VERBİS Kayıt Erteleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Aynı kararda; Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine ve kamu kurum ve kuruluşları için 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

2021 KVKK Verbis kaydı için son tarihlerBöylece, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, geçtiğimiz yıl yayınlanan karara göre 31 Aralık 2019’da sona erecek VERBİS kayıtlarını yapma süreci için ek 6 ay daha süre tanınmış oldu.
Kurumların bu sürede, İdari ve Teknik Tedbir başlıklarındaki sorumluluklarını belli bir seviyeye getirerek, kayıtlarını son tarihten önce yayımlanması gerekecektir.

İlgili Duyuruya Ulaşmak İçin: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti

Rasyotek

Rasyotek