Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Her ay SGK işlemleri kapsamında değişkenlik gösteren, kişi bazlı en yüksek teşvik getirisini raporlayan, işletmelere ve çalışanlara belirli kriterler çerçevesinde uygun teşviklerden eksiksiz yararlanma imkânı sağlayan Rasyotek tarafından geliştirilmiş bir Personel Teşvik Sistemleri yazılımı (PTS), çapraz sorgulama algoritması ile %100 doğruluk payıyla hesaplanan teşvik tasarruf hizmetidir. 

SGK teşviklerinin matematiksel algoritmaları oluşturulduktan sonra geliştirilen yazılım ile sektör kurucu ve sektör lideri olan Rasyotek, bugüne kadar 1200’den fazla firmanın toplamda 6 milyar TL’yi aşan tasarruf elde etmelerini sağlamıştır.  

Bütünleşik Tasarruf Sistemi adını verdikleri ve firmaların ana iş kolları dışında kalan, uzmanlık gerektiren işlerde profesyonel ekipleri ile danışmanlık hizmetleri sunan Rasyotek, %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket etmektedir. 

SGK Teşviklerinde Rasyotek Güvencesi 

Rasyotek, özel sektör işverenleri için önemli bir maliyet tasarrufu kalemi olan SGK teşviklerinde yüksek tutarlarda tasarruf elde edilmesine imkân vermektedir. SGK teşvikleri konusunda danışmanlık verdiğimiz şirketler, 2021 Ağustos bildirge döneminde (2021 Eylül’de) 83 milyon TL tutarında tasarruf elde etmiştir. Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden pandeminin ekonomiye olan etkileri göz önüne alındığında ekonominin devamlılığı, istihdama katkı sağlanabilmesi ve özel sektör işverenlerinin de faaliyetlerini en sağlıklı şekilde devam ettirebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan teşviklerin ne denli büyük bir öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.  

Rasyotek ile Teşvik Hesaplamalarında Hatasız ve Eksiksiz Dönem 

6111 Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, 7103 Yeni Nesil Teşvik ve 6645 İşbaşı Eğitim Desteği Teşviki özelinde hesaplama ve faturalandırma yapan Rasyotek; 6486 Bölgesel Teşvik ve 14857 Engelli Teşviki başlıklarında da hesaplama yapmasına rağmen herhangi bir faturalandırmaya gitmemektedir. 

Yaptığı ücretsiz pilot çalışmalar ile kendileriyle çalışmadan önce şirketlerin yanlış hesaplamadan kaynaklı kaçırdıkları teşvik tutarlarını hassasiyetle inceleyen Rasyotek, geriye dönük teşviklerden faydalanma durumu ortadan kalktığı için şirketlerin özellikle güvenilir ve alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmalarını tavsiye etmektedir.  

Personel Teşvik Sistemleri Hizmetinin Önemi 

  • Şirketlerde istihdam maliyetleri iş verenlerin en önemli gider kalemlerinden biridir. 
  • Teşvikler; SGK tarafından istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak için hazırlanmış kanunlardır. Bu bakımdan işverenler için önemli bir destek unsurudur. 
  • İşverenler için çalışan sigorta prim maliyetlerini azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel istihdam teşviklerini takip etmek çok önemli bir noktadır. 
  • Devlet; istihdamı desteklemek için düzenli olarak yeni ve farklı istihdam teşvikleri çıkartmakta, hemen her yıl mevcut teşviklere yenileri eklemekte ya da var olanları güncelleyerek sürelerini uzatabilmektedir.  
  • Her ay SGK işlemleri kapsamında, işletmelere ve çalışanlara, taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde belli teşviklerden yararlanma imkânı verilmiştir. Aynı anda yürürlükte olan birçok teşvik başlığı sunulduğu ve faydalanma kriterleri değişkenlik gösterdiği için karmaşık bir hesaplama gerekmekte ve bu durum iş yüküne sebep olmaktadır. Gözden kaçacak detaylar da olabileceğinden, en doğru ve yüksek fayda ile yararlanılabilecek uygun teşviki tespit edebilmek; ciddi emek isteyen, profesyonel yönetilmesi gereken bir süreçtir. 
  • Rasyotek, teşviklerden eksik yararlanmanın önüne geçmek için kendi geliştirmiş olduğu yazılımı sayesinde çapraz sorgulama tekniği ile işverenleri en verimli şekilde teşviklerden faydalandırmaktadır. 
  • Teşviklerden yararlandırma çalışmasına ek olarak gelecek dönem kurgu raporları sunmakta ve şirketlerin verimlilik artışına da katkı sağlamaktadır.
Rasyotek

Rasyotek