Pwc 24. Küresel CEO Araştırması

Pwc 24. Küresel CEO Araştırması

Pwc 24. Küresel CEO Araştırması

PwC’nin gerçekleştirdiği ve küresel çapta 100 ülke ve bölgeden 5.050 CEO’nun rekor
katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin özet bulguları sizin için derledik.
Şirketlerin yatırım planları arasında dijital dönüşüm ve siber güvenlik ilk sıralarda yer
alıyor.

Ekonomik Büyüme Beklentisi
Küresel CEO’lar arasında 2021’de ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser
beklenti %76 iken Türkiye’deki CEO’lar %70 oranla dünyayla mutabık görünmektedir.
CEO’ların %36’sı (2020: %27) kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme
potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki CEO’lar %46’lık oran ile geçtiğimiz
yıla göre (%26) çok daha iyimserler. Orta vadeli görünüme bakıldığında ise
Türkiye’deki CEO’lar dünya ortalamasından çok daha pozitif. Küresel CEO’ların %47’si
önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile
getirirken Türkiye’deki CEO’ların %59’u aynı görüşü paylaşıyor.

2021 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasalarda ilk beş ülke aynı ancak
sıralamada farklılık var. Listenin tepesinde ABD (%34,7) ve Çin (%28,1) yer alırken bu iki
ülkeyi Almanya (%16,6) geçen yıl 5. sırada yer alan İngiltere (%11,4) ve Hindistan (%7,6)
takip ediyor. Türk CEO’ların yurt dışında büyüme konusunda sıraladığı ülkelerde ise
değişim var; Geçen yıl ABD (%21), Çin (%19), Almanya (%17), Rusya (%12) ve Hindistan
(%11) olarak yapılan liste bu yıl; ABD (%21), Almanya (%21), İngiltere (%20), Çin (%17),
Rusya (%11) ve Hindistan (%1o) şeklinde gerçekleşti.

CEO’ların Endişeleri
CEO’ların “çok endişeli” oldukları konulara bakıldığında ise bu yıl “pandemi ve diğer
sağlık krizleri” %52 ile listenin en tepesinde yer alıyor. Bunu, siber ataklar (%47), aşırı
regülasyon (%42) ve politika belirsizliği (%38) takip ediyor. Dezenformasyon 2020
tehdit listesinde %16 ile 20. sırada yer alırken, aynı konu 2021’de %28 ile 10. sırada yer
alıyor.
Türkiye’deki CEO’ların daha farklı önceliklerle belirledikleri 5 tehdit konusu ise
pandemi ve diğer sağlık krizleri (%64), kur oynaklığı (%63), politika belirsizliği (%56) ve
iklim değişikliği (%51) olarak sıralanıyor.

Yatırım Planları
Küresel CEO’ların yatırım planlarında %49 ile dijital dönüşüm, %32 ile verimlilik artırıcı
önlemler, %31 ile siber güvenlik, %24 ile liderlik ve yetenek geliştirme ve %23 ile
sürdürülebilirlik ve ESG yer alıyor. Bu liste Türkiye’deki CEO’lar arasında ise %47 ile
dijital dönüşüm, %34 ile siber güvenlik, %33 ile verimlilik arttırıcı önlemler, %30 ile
ArGe ve ürün geliştirme ve %27 ile sürdürülebilirlik ve ESG olarak sıralanıyor.

Konu ile ilgili detaylara link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
https://www.pwc.com.tr/tr/yayinlar/arastirmalar/ceo-survey/24-ceo-arastirmasi.html

Tarık Yılmaz

Tarık Yılmaz