SGK E-Vizite Uygulaması ve Dost Modülü

SGK E-Vizite Uygulaması ve Dost Modülü

SGK E-Vizite Uygulaması ve Dost Modülü

Dost Modülü

İstirahat (İş Göremezlik Raporu) 

İstirahat raporları; sigortalının hastalanması, kazaya maruz kalması ve olası bir sağlık sorunu nedeni ile şirket doktoru, aile hekimi veya hastane hekimleri tarafından yazılan iş görmezlik raporlarıdır. Öngörülmüş olan rapor sürelerine ilişkin yasal bildirimin raporu veren kurum tarafından SGK E-Vizite rapor girişi sistemine işlenmesi gerekmektedir. İş yeri hekimi ya da özel hastane gibi kısa süreli olmak koşulu ile SGK’dan bağımsız yazılan iş göremezlik raporlarının çalışmadığına dair SGK e-vizite giriş sistemine manuel olarak girişinin yapılması gerekmektedir. Sigortalıların istirahat sürelerinde çalışmadıklarına ilişkin bildirimlerin, en geç istirahat süresinin bittiği tarihi içine alan ayın MPHB (Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi) verilme süresine kadar onaylanması gerekmektedir. İstirahat raporu alan sigortalıların rapor süresince çalıştırılması ve çalıştığına dair bildirimin SGK kurumuna bildirilmemesi halinde, brüt asgari ücretin yarısı 1.788,75 TL tutarında idari para cezası kesilmektedir. İstirahat raporu alan sigortalıların istirahat raporunun süresi dışında onaylanması hâlinde ise sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/10’u oranında idari para cezası kesilmektedir. 

İş Kazası Raporları

İş kazası raporlarının geçerli olabilmesi için; 

  • Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,  
  • Kaza sonrası bedenen veya ruhen engelli hâle gelmesi,  
  • Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması şartlarının bir arada olması ile olayın yukarıdaki sebeplerden sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir. 

5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”na göre iş kazasını bildirim süresi kazanın meydana geldiği günü takip eden 3 iş günü içinde “İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim Sistemi” üzerinden elektronik ortamda SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi 3 iş günüdür. İş kazası bildirimlerinin yasal süresinde yapılmaması halinde uygulanacak idari para cezaları, iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısında göre değişmektedir ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SGK Tehlike Sınıfı Tablosu
SGK Tehlike Sınıfı Tablosu

Özetle iş görmezlik ve iş kazası raporlarının belirtilen süreler içerisinde kuruma bildiriminin yapılarak onaylanması, işveren üzerindeki yasal yükümlülüğü kaldırmaktadır. Bunun yanında sigortalılara istirahatli oldukları sürede gelir kaybını önlemek amacıyla ödenen rapor ücretlerini zamanında almalarını sağlayacaktır.

Süper Portal İle İş Göremezlik Rapor Takibi – Dost Modülü

Zamanında gerçekleştiremediğiniz bildirimler sebebiyle para cezaları ile karşılaşmamak ve resmî kurumların gözünde itibar kaybı yaşamamak adına Süper Portal Dost Modülünü kullanmanızı tavsiye ederiz. Dijital dönüşümün giderek önem kazandığı iş hayatımızda; tüm iş yerleriniz için ayrı ayrı yürüttüğünüz, büyük zaman ayırarak tek tek uğraştığınız iş akışınızı yönetmek artık çok kolay. Gerekli olan çözümleri DOST’unuz sizin için tek merkezden ve tam otomasyon ile gerçekleştirmeye hazır!

Dijital Otomasyon Sistem Teknolojileri

İş yeri işlemlerinizin tek noktadan robotik otomasyonlarla yürütür.

Sağlık Raporları Takibi
Dost Modülü E-Vizite Ekranı

E-vizite İşlemleri menüsü ile personellerinize ait sağlık raporu ve İKMH (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları) vizite taraması yaparak verileri kaydedebilirsiniz. Onaylanmış ve arşiv raporlarınıza ulaşabilir ya da taraması tamamlanmış ancak onaylanmamış raporlarınızı otomatik olarak onaylayabilirsiniz.

Dost Modülü Sağlık Raporu Taraması
Dost Modülü Sağlık Raporu Taraması
Rasyotek

Rasyotek