SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK, birkaç yıldır sigortalıların meslek koduna göre bildirilen SPEK tutarların analizini yapmaktadır. Özellikle yönetici ve üstü seviyelerde meslek koduyla bildirilen yahut bazı meslek çalışanlarının (doktor, avukat, mühendis vb.) sigorta primine esas kazançları asgari ücret düzeyinde bildirildiği için SGK bu konuda işverenleri takip etmeye ve uyarmaya devam etmektedir. Çalışanlarınızın meslek kodu bildirimini yaptığı işle uyumlu olmasını ve aldığı toplam ücret üzerinden sigorta primlerinin ödenmesi hususunda İnsan Kaynakları biriminin süreçlerini gözden geçirmesini tavsiye etmekteyiz.

Konuyla ilgili SGK uyarısı;

sgk işverenleri takip ediyor
Rasyotek

Rasyotek