Teşvik ve Teşviklerden Yararlanmanın Temel Şartları

Teşvik ve Teşviklerden Yararlanmanın Temel Şartları

Teşvik ve Teşviklerden Yararlanmanın Temel Şartları

Teşviklerden Yararlanma Şartları

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre isteklendirme, özendirme anlamına gelen teşvik; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlediği kurallara göre özel sektör işverenlerinin ve çalışanlarının desteklenmesi demektir. Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) teşvik kavramını nasıl tanımladığını ve teşviklerden kimlerin, ne şartlarda yararlanabileceğine değindik. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Teşvik Programı  

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, teşvik konusunda pek çok farklı kategoride destek verildiğinin altını çizmektedir. 

Genel olarak istihdama katkıyı ve kayıt dışı çalıştırmayı engellemeyi hedef alan teşvikler özellikle kadın istihdamı, dezavantajı grupların istihdamı, genç istihdamı konularında oldukça özendirici ve destekleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmişlik anlamında bölgeler arası gelişmişlik oranlarında uçurumlar oluşmaması, arasında farkların azaltılması ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi de diğer öncelikli teşvik başlıklarındandır. 

Teşviklerden Yararlanmanın Temel Şartları 

Her bir teşvik özelinde o teşvik konusuna ait şartlar bulunabildiği gibi genel olarak tüm teşvikler için geçerli olan ortak kriterler de bulunmaktadır. 

Devlet İhalesinde Teşviklerden Yararlanılabilir mi? 

Özel sektör işverenlerinin yararlandığı bu teşvikler için en önemli koşullardan biri teşvikten yararlanacak şirketin teşvikli personellerinin devlet ihalesinde çalışan personel olmamasıdır. İşveren devlet ihalesine girip kazanmışsa dahi ihalede görevli olacak personel teşvik kriterlerinde gösterilecek personellerden ayrı olarak değerlendirilir. 

Asgari Kişi Sayısı Bir Kriter midir? 

Teşviklerden faydalanmak için iş yerlerinde çalışan sayısı sınırı bulunmamaktadır. Ne var ki konunun özünde istihdama katkı sağlamak olduğu için özel sektör işverenlerinin var olan çalışan sayılarına ilave olarak gerçekleştirilecek personel alımı bir kriterdir. Teşvikler ay bazlı olarak hesaplanmalarından ötürü teşviklerin devamlılığı ya da yeni bir teşvikten yararlanmanın temel şartı asgari kişi sayısı değil, bir önceki aydan daha fazla çalışan ile iş süreçlerinin yürütülmesidir.  Belirli bir sınır olmamakla birlikte küçük veya büyük çaplı tüm iş yerleri bu kriter çerçevesinde teşviklerden faydalanabilir.  

Teşvikten Faydalandırılacak Personelin İŞKUR Kaydı  

En önemli kriterlerden biri de yeni istihdam edilen personelin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmasıdır. Bu noktada istihdamın arttırılması için ve işsizliğin azalması için özel sektör çalışanları İŞKUR’a kaydolmalıdırlar. 

Rasyotek

Rasyotek