Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Facebook tarafından satın alınmış olan ve dünyanın en büyük iletişim platformlardan olan WhatsApp, 4.01.2021 tarihinde kullanıcıları ile 08.02.2021 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşullarında güncellemeler gerçekleştirdiğini paylaşmıştır.

Bu kapsamda birçok kullanıcı tarafından söz konusu Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşulları ne yazık ki gerekli inceleme yapılmadan onaylanmıştır. Zira WhatsApp güncellemeleri kabul etmeyen kullanıcılarının uygulamayı kullanamayacağını da ifade etmektedir.

Söz konusu güncelleme kapsamında WhatsApp aşağıda yer alan kişisel verilerimizi verdiğimiz onaya istinaden en büyük sermayesi veri olan Facebook çatısı altında bulunan Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments Inc., Facebook Payments International Limited, Onavo, Facebook Technologies, LLC, Facebook Technologies Ireland Limited ve CrowdTangle ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Bilgiler

 • Cep Telefon Numarası, Profil Adı ve Resmi Gibi Hesap Bilgileriniz,
 • Whatsapp Mesajlarınız,
 • Bağlantılarınız,
 • Durum Bilgisi,
 • İşlem ve Ödeme Verileri,
 • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

 • Kullanım ve Kayıt Bilgileri.
 • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri.
 • Konum Bilgiler
 • Çerezler.

Üçüncü Taraf Bilgileri

 • Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler,
 • Kullanıcı Şikayetler,
 • WhatsApp’taki İşletmeler,
 • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları,
 • Üçüncü Taraf Hizmetleri.

Böylece uzun zamandan beri uluslararası otoritelerce tartışılan ve veri güvenliğine ilişkin olarak veri koruma otoriteleri tarafından kullanıcılarının verilerini yasal olmayan bir şekilde açık rıza almaksızın işlediği gerekçesiyle birçok ceza almış olan Facebook’un, WhatsApp kullanıcılarının verilerine erişebilecek olması büyük tedirginlikleri de beraberinde getirmiştir.

Bilindiği üzere açık rızanın belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanması gerekmektedir.WhatsApp tarafından yapılan yeni güncelleme ile birlikte işlenebilecek olan kişisel veriler dikkate alındığında özellikle de mesajlaşmalarımız çerçevesinde siyasi düşünce, kılık kıyafet bilgisi, ırk ve etnik köken bilgisi ve sağlık bilgisine kadar birçok özel nitelikli kişisel verinin de WhatsApp aracılığıyla tek bir onay dahilinde açık rıza olmaksızın işlenebileceği görülmektedir. Zira özel nitelikli kişisel verilerin akıbeti konusunda da yeni güncelleme kapsamında yeterli bir açıklamaya yer verilmemiştir. Nitekim battaniye rıza kavramı Türk Hukukunda da yer bulmuş ve battaniye rızanın açık rıza kapsamında kabul edilmeyeceği Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından da açıkça ifade edilmiştir.

Diğer yandan kişisel verilerin Facebook şirketlerine aktarılması açısından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8.maddesi uyarınca asıl olan ilgili kişinin kendisinden “açık rıza” alınması olması gerekirken, WhatsApp’ın yeni güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcılarına artık hizmet vermeyeceğini ifade etmesi aslında açık rızayı da sakatlamaktadır. Zira açık rızanın hizmet şartına bağlanması kişinin özgür iradesine aykırı bir uygulama teşkil etmektedir. Ayrıca kişisel verilerimizin “açık ve meşru amaçlar için işlenmesi” gerektiği göz önünde bulundurulduğunda WhatsApp’ın kullanıcılarına ait kişisel verileri sırf Facebook’un ticari menfaatleri için aktarması ve kullanıcılarına işbu güncellemeleri dayatması gelecek günlerde eminiz ki birçok uyuşmazlığı da beraberinde getirecektir. Bu kapsamda veri koruma otoritelerinin bu tür veri ile beslenen şirketler için özellikli düzenlemeler yapması beklenmektedir. Aksi takdirde her geçen gün daha çok verimiz daha çok kimse ile paylaşılmaya devam edecektir.

Son olarak belirtmek isteriz ki eğer söz konusu güncellemeye verdiğiniz onayı geri çekmek ya da onay vermek istemiyorsanız WhatsApp uygulaması içerisinden WhatsApp hesabınızı silerek bugüne değin işlenmiş olan kişisel verilerimizi WhatsApp sunucularından silebilirsiniz.

Av.Alara Yılmaz

Av.Alara Yılmaz