Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği

Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerinin detayları aşağıdaki gibidir. 

  • 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27.01.2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır. 
  • Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 TL’den az ve 40.000 TL’den fazla olmamak üzere bu kapsamdaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilir. 
  • İşletme cirolarının tespitinde 27.01.2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz. 
  • Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir. 

22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 3. maddesi hibe desteği; 

(3.2) Doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 TL’dir. Bu destekten 14.12.2020 tarihi itibarıyla; 

  1. Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar, 
  1. Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, 
  1. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar, 

faydalanır. 

(3.3)14.12.2020 tarihi itibarıyla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de ikinci fıkra kapsamında destekten yararlanır. 

Rasyotek

Rasyotek