ANASAYFA  > HİZMETLER

2828 Sayılı Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

bo

2828 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi ve 2018/7 Sayılı Genelge’ye istinaden verilen bu SGK teşviki, Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir.

19.02.2014 tarihinde başlayan teşvik, hâlen devam etmektedir.

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, Hazinece karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

• 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,

• 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

İş Yeri Yönünden;

 

• Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

 

• Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

• Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

 

Bu teşvikten yararlanma süresi beş yıldır.

Güncel teşvik kazançlarınızı
eksiksiz ve ücretsiz hesaplatmak
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.