17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması

27103 Teşvik

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 42 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile işverenler için yeni bir teşvik uygulaması hayata geçirilmişti.

Bu yazımızda 17103 ve 27103 sayılı teşvik destek hesaplamasını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz.

Öncelikle her iki kanun 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19.maddesine tabi olup, ayrımlar sektörel bazlı yapılmıştır.

İmalat veya bilişim sektöründe yer alan işyerleri “17103”

Diğer sektörlerde yer alan işyerleri ise “27103” kanun türünü seçerek bu destekten yararlanacaklardır.

Bu iki teşvikin destek getirisinin hesaplanmasındaki farka gelecek olursak;

27103 Teşvik Destek Tutarı;

  • 27103 teşviki SPEK tutarından bağımsız hesaplanacak olup; Prim Gün x 25,36875 formülüyle hesaplanabilir. “25,36875” çarpanı ( (2029,5*0,375) / 30) ) hesaplamasından gelmektedir.
  • 2019 ve 2020 yıllarında brüt asgari ücret yazılarak, ileriki dönemlerde alınacak destek tutarı hesaplanabilir.

17103 Teşvik Destek Tutarı;

17103 teşvik destek tutarının hesaplanmasında öncelikle sigortalının günlük SPEK tutarını bulmanız gerekir.

  • Günlük SPEK tutarı >= 180,4 ₺ ise 17103 indirimi = 180,4 * Gün * 0,375
  • Günlük SPEK Tutarı < 180,4 ₺ ise 17103 indirimi = Toplam SPEK * 0,375 formülüyle hesaplanır.
  • 180,4 çarpanı (2029,5 / 0,375 / 30) hesaplamasından gelmektedir.

Not: 0,375 çarpanı (Belge Türü 1) SGK prim oranı olan %37,5 toplamından gelir. Şayet fiili hizmet zammına tabi olan sigortalılar mevcutsa;

Belge türü 29 için 38,5

Belge Türü 32 için 39

Belge Türü 35 için 40,5 çarpanı kullanılabilir.

17103 veya 27103 sayılı kanun seçilerek sigorta prim teşvikinden yararlanılan personeller için; ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Dolayısıyla her iki teşvik için de muhtasar beyannamede terkin edilecek tutar aynı olacaktır.

Rasyotek İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlığı
Rasyotek

Rasyotek