2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!

2019 Asgari Ücret Desteği

Asgari ücret desteğini de kapsayan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay olarak uygulanacak.

Bu düzenlemeye göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar; 2019 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2019 yılı ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 lira olarak esas alınacak.

Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.

Dikkat!

Ancak kabul edilen kanun teklifine göre;

Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak döneminden 2018 yılı Kasım dönemi sonuna kadar 4a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısı ortalamasından daha az sigortalı bildiriminde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır denmektedir.

Dolayısıyla öncelikle 2018/01-2018/11 aralığında 4a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirdiğiniz (örneğin emekli çalışanlar hariçtir) çalışan sayınızın ortalamasını almanız; 2019 yılında destekten yararlanacağınız veya yararlanamayacağınız dönemleri tahmin etmeniz açısından son derece önemlidir.

Rasyotek

Rasyotek