2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Kıdem Tazminatı Tavna Tutarı

01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,167248), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,04391) olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

01/07/2019 – 31/12/2019 tarihleri aralığında çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 TL olmuştur.

Kıdem tazminatı hesaplama ekranlarınızdaki yıllık tavan tutar bilgisini ve anlaşmalı çıkışlarda uygulanan vergi istisnası tutar bilgisinin güncellenmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

01/07/2019 – 03/07/2019 Tarihlerinde kıdem hesaplanarak işten ayrılmış çalışanlarınızın hesaplama pusulalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Rasyotek

Rasyotek