2020 Yılında Uygulanacak Bordro Parametreleri

2020 Yılında Uygulanacak Bordro Parametreleri

2020 Yılında Uygulanacak Bordro Parametreleri

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2020 yılına ait parametre detayları belli olmaya başladı. Ayrıca GİB’in tebliği ile birlikte 2020 yılında uygulanacak vergi dilimleri ve diğer muafiyetler belli olmuştur. Şimdiye kadar netleşen parametreler aşağıdaki gibidir.

2020 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
Günlük Brüt Asgari Ücret 98.10
Aylık Brüt Asgari Ücret 2,943.00
Günlük SGK Tabanı 98.10
Günlük SGK Tavanı 735.75
Aylık SGK Tabanı 2,943.00
Aylık SGK Tavanı 22,072.50
Gelir Vergisi Dilimleri Oranı
0.00            – 22.000.00 TL 15%
22.000.01   – 49.000.00 TL 20%
49.000.01   – 180.000.00 TL 27%
180.000.01 – 600.000.00 TL 35%
600.000.01 –           … 40%
Asgari Geçim İndirimi
Aile Durumu Tutar
Bekar 220.73
Evli Eşi Çalışmayan 264.87
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk 297.98
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk 331.09
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk 375.23
Evli Eşi Çalışan 220.73
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk 253.83
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk 286.94
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk 331.09
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk 353.16
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk 375.23
Engelli Vergi İndirim Tutarları
I. Derece (Çalışma Gücünü Asgari %80’ini Kaybedenler) 1,400.00
II. Derece (Çalışma Gücünü Asgari %60’ını Kaybedenler) 790.00
III. Derece (Çalışma Gücünü Asgari %40’ını Kaybedenler) 350.00
Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları
Yemek Yardımı İstisnası 5.89
Çocuk Yardımı İstisnası 58.86
Aile Yardımı İstisnası 294.30
BES ve ÖSS Prim İstisnası 882.90
Gelir Vergisinden İstisna Yemek ve Yol Tutarları
Yemek Yardımı İstisnası 23.00
Yol Yardımı İstisnası 12.00
Rasyotek

Rasyotek