2020 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

2020 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

2020 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

01.01.2020 tarihinden itibaren Asgari Ücrete %15,03 oranında yapılan zamla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuata aykırı olarak yapılan işlemler ile ilgili işverenlere uyguladığı idari para cezaları tutarları da zamlandı.

Özellikle İnsan Kaynakları departmanı çalışanlarının bilgi ve uygulama eksikliğinden kaynaklı yahut sehven düzenlenen bordro kayıtları olası denetimlerde işverenler açısından idari para cezası, prim ve gecikme zammı, teşviklerden yararlanamama gibi ciddi riskler oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları çalışanlarının sadece resmi denetimlere hazırlık için değil, Şirket işleyişinin her daim mevzuata uygun olarak sağlıklı ilerlemesi adına bordroyla bağlantılı tüm süreçlerini ve dokümanlarını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz.

2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulayacağı yeni İPC tutarları;

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin usulüne uygun verilmemesi; 2.943 TL
 • APHB / MPHB usulüne uygun verilmemesi halinde;
 • Asıl belge ise en az 588,60 TL en çok 5.886 TL
 • Ek belge ise en az 367,88 TL en çok 5.886 TL
 • Ek beyannamenin resen düzenlenmesi durumunda en az 1.471,50 TL en çok 5.886 TL
 • Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi yahut ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması; en az 1.471,50 TL en çok 5.886 TL
 • İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 yıl süreyle saklanmaması ve ibraz edilmemesi halinde;
 • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için; 35.316 TL
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için; 17.658 TL
 • Defter tutmakla yükümlü değil iseler; 8.829 TL
 • Ücret tediye bordrosunun usulüne uygun olarak düzenlenmemesi; 1.471,50 TL
 • İstirahat raporlarının onaylanmaması; 1.471,50 TL
 • İstirahat raporlarının geç onaylanması; 294,30 TL
 • İşten ayrılış bildirgesinin usulüne uygun verilmemesi; 294,30 TL
 • MPHB de meslek adı ve kodunun usulüne uygun bildirilmemesi 294,30 TL

Not: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte sigorta primlerinin eksik bildirilmesi durumunda idari para cezası uygulaması farklı olacaktır. Konuyla ilgili sirkü paylaşımı yapılacaktır.

Rasyotek

Rasyotek