2023 Yılı Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Harç Bedelleri

2023 Yılı Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Harç Bedelleri

2023 Yılı Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Harç Bedelleri

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) ile 2023 yılı Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Harç Bedelleri ve SGK ile MUHSGK Damga Vergisi Tutarları açıklanmıştır. 

  • 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerine ilişkin damga vergisi tutarı 144,40 TL olarak belirlenmiştir. 
  • 2023 yılı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 230,70 TL olarak belirlenmiştir. 

Yabancı uyrukluların 2023 yılı çalışma izni harç bedelleri tablosu

Çalışma İzni  Süre  Harç Tutarı  
Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır.  3.090,20 TL 
Süresiz Çalışma İzin Belgesi  — 30.914,50 TL  
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi  — 30.914,50 TL 

Diğer Parametreler  

  • İşveren tarafından ödenen bireysel emeklilik sistemi (BES) ve özel sağlık sigortası için SGK istisna tutarı 3.002, 40 TL’dir.  
Alt Limit – Günlük (Net)  132,43 TL 
Alt Limit – Aylık (Net)  3.972,82 TL 
Üst Limit – Günlük (Net)  264,85 TL 
Üst Limit – Aylık (Net)  7.945,63 TL 

İş Göremezlik Ödeneği

Ayakta Tedavi: Alt Limit – Günlük   222,40 TL 
Ayakta Tedavi: Üst Limit – Günlük  1.668,00 TL 
Yatarak Tedavi: Alt Limit – Günlük  166,80 TL 
Yatarak Tedavi: Üst Limit – Günlük 1.251,00 TL 

Yarım çalışma ödeneği günlük 165,53 TL’dir.  

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits