26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

MYK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117’den 143’ye çıkmıştır.

3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 26 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra (03.10.2020 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Tebliğde yer alan meslekler:

resim 3 1
Rasyotek

Rasyotek