26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

26 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

MYK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117’den 143’ye çıkmıştır.

3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 26 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra (03.10.2020 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Tebliğde yer alan meslekler:

resim 3 1
Rasyotek

Rasyotek