40 Mesleğe Daha Belge Zorunluluğu Getirildi

40 Mesleğe Daha Belge Zorunluluğu Getirildi

40 Mesleğe Daha Belge Zorunluluğu Getirildi

09.04.2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/1 sıra no.lu Tebliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamazlar. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile çalıştırılması zorunlu 143 mesleğe yeni 40 meslek daha eklenerek toplam 183 meslekte belge zorunluluğu sağlanmış oldu. Yeni eklenen 40 meslekte çalışanların 2022/Nisan dönemine kadar belgeleri almalarını, aksi takdirde belgesiz çalışma yapamayacaklarını hatırlatmak isteriz. 

Belge zorunluluğu kapsamına dahil edilen 40 meslek grubunun listesine aşağıdaki dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

Rasyotek

Rasyotek