7252 Nakdi Ücretsiz İzin Girişi

7252 Nakdi Ücretsiz İzin Girişi

7252 Nakdi Ücretsiz İzin Girişi

Bildiğiniz üzere 7252 teşvikinden yararlanılması amacıyla SGK İşveren sisteminde tanımlı olan sigortalılar için Nakdi Ücretsiz İzin Girişine sistem izin vermiyordu.

Şayet ilgili sigortalıları Ağustos 2020 döneminde 7252 kanun türünde bildirildiyse sistem bu durumdaki sigortalıların teşvik tanımlarını silmeye izin vermediğinden bu sigortalıların tanımları da kaldırılamıyordu.

Ancak son yapılan güncelleme ile birlikte Ağustos 2020 döneminde 7252 kanun türünden bildirim yapılsın/yapılmasın tüm sigortalılar için Covid-19 Ücretsiz İzin Giriş tanımlaması yapılmasına sistem izin vermektedir.

Aşağıdaki bilgilendirme notunu gördüğünüz sigortalılar için ücretsiz izin girişi yapmanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

ucretsiz izin covid 19
7252 Nakdi Ücretsiz İzin Girişi 2

Cari ayda Kısa Çalışma Ödeneği/ nakdi ücret desteği kapsamında bildirilen (Eksik Gün Kodları 18-27-28-29) sigortalıların aynı ayda 7252 desteğinden yararlanamayacağını tekrar hatırlatmak isteriz.

Osman Şenay

Osman Şenay