7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi

7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi

7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi

4447 sayılı Kanun’un geçici 27 ve 28’inci maddeleri kapsamında sağlanan prim desteklerinden yararlanan işverenler, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. 

Ancak çalışanların farklı kodlar ile çıkışları yapıldığında hangi kodlar üzerinden çıkış yapıldığında teşvikin iptal edileceği hususunda tereddütler oluşmaktaydı ve konuyla ilgili olarak İŞKUR 10.06.2021 tarihli yazısında “iş yerinin kapanması, işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işveren tarafından fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi” halinde istihdam zorunluluğunu sağlayamayan işverenlerin teşviklerinin geri alınmaması gerektiğini belirtmişti. 

SGK tarafından 06.07.2021 tarihinde düzenlenen genel yazı ile konuya açıklık getirilmiştir. Aşağıda belirtilen çıkış kodlarıyla yapılan fesihler nedeniyle eğer işveren istihdam zorunluluğunu yerine getiremezse yararlandığı tüm 7256 teşviki gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınacaktır. 

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 

15- Toplu işçi çıkarma 

17- İşyerinin kapanması 

19- Mevsim bitimi 

20- Kampanya bitimi 

22- Diğer nedenler 

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih 

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 

7256 teşvikinden yararlanan sigortalıların yukarıda belirtilen kodlar dışında iş sözleşmesi sona erdiyse teşvikin iptali söz konusu olmayacaktır. 

Rasyotek

Rasyotek