7316 Sayılı Kanun ile Gelen Değişiklikler

7316 Sayılı Kanun ile Gelen Değişiklikler

7316 Sayılı Kanun ile Gelen Değişiklikler

7316 sayılı Kanun 22.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak hem çalışanlar hem de işverenler açısından önem arz eden değişiklikler getirdi. Yapılan değişiklikler ile geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı sona ererken geçici iş görmezlik ödeneği hesabının on iki ay üzerinden hesaplanmasına karar verildi. Diğer yandan kurumlar vergisinin 2021 yılı için %25 oranında uygulanması ve nakdi ücret desteğinin günlük 50 TL olurken bazı sektörlere sigorta prim teşviki sağlanması alınan kararlar arasındaydı. 7316 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, işverenleri ilgilendirdiği kadar çalışanlar açısından da dikkatle takip edilecek ve detayları araştırılacak konular barındırmaktadır. Ana başlıklar ve konunun detayları şu şekildedir: 

Geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkının sona erdi 

  • 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek. 

Geçici iş göremezlik ödeneği hesabının 12 ay üzerinden hesaplanacak 

  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. 

Kurumlar vergisinin 2021 için %25 olarak uygulanacak

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 13. maddeye göre; %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak. 

Nakdi ücret desteğinin günlük 50 TL oldu ve belirli sektörlere sigorta prim teşviki sağlanacak 

  • Nakdi ücret desteği günlük 50 TL oldu ve damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmayacak. 
  • NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek. 
  • NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Fondan karşılanacak. 
NACE Kodu  
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 
61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri 
85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) 
93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling alanları, boks arenaları, vb. tesisler) 
93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri 
93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri 
93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri 
93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 
93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi 
93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi 
NACE Kodu  
96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) 
96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri 
96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) 
96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) 
Rasyotek

Rasyotek