Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Arge Uzaktan Çalışma

Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %60’ını aşmamak şartıyla 28.02.2021 tarihine kadar uzaktan çalışma süreleri Kanunla sağlanan destek ve teşviklere konu edilebiliyordu. 

Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada bu uygulama; Mart ayı için %60, Nisan ayı için %50 olarak uygulanmak üzere 30.04.2021’e kadar uzatılmıştır. 

Konuyla ilgili bilgilendirme metni; 

“Sayın Yetkili/İlgili, 

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 28 Şubat 2021 tarihine kadar imkân tanınmıştı. 

Gelinen aşamada; 28 Şubat’ta sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında %60’ını,  01 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında %50’sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir. 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. 

Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir. 

Osman Şenay

Osman Şenay