Avans Yıllık İzin Kullanımı

Avans Yıllık İzin Kullanımı

Avans Yıllık İzin Kullanımı

4857 sayılı İş Kanununun 53. maddesi uyarınca, yıllık ücretli izin hakkı işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere verilmektedir. Dolayısıyla, bir çalışanın yıllık izni hak etmesi için aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.  

İşyerinde bir yıllık çalışması olmayan işçiye işveren bir yıldan önce avans olarak yıllık izin kullandırabilir. Bu durum, işverenin inisiyatifindedir. Ancak bir yılı dolmadan yıllık ücretli iznini kullanan ve yine bir yılı dolmadan işyerinden ayrılan işçinin avans olarak kullandığı yıllık ücretli izin süresince kendisine ödenen ücretin geri alınması ancak işçinin avans yıllık izin kullandığı tarihte kendisinden alınacak bir taahhütname ile mümkündür. İşçinin ayrılmadan önce çalıştığı son aydaki ücretinden kesinti yapılması Borçlar Kanunundaki takas yasağı çerçevesinde mümkün değildir.  

Örneğin; işveren 01.01.2024 tarihinde ilk kez kendisine ait işyerlerinde çalışmaya başlayan bir çalışana 01.07.2024 tarihinden itibaren yıllık ücretli izninin 10 günlük bölümünü avans olarak kullandırmak istiyorsa, 30.06.2024 tarihinde aşağıdaki taahhütnameyi imzalatmalıdır.  

Yıllık ücretli izninin 10 günlük bölümünü bir yılını doldurmadan 01.07.2024 tarihinde kullanan ve işyerinden herhangi bir nedenle 01.01.2025 tarihinden önce ayrılan işçiden alınan taahhütname uyarınca 10 günlük brüt ücreti tutarındaki miktar işten ayrılma tarihinde talep edilmelidir.  

İşçi bu miktarı işverene ödemez ise bu durumda taahhütnameye dayanarak icra takibi başlatılabilecektir. Ancak işçinin işten ayrılış tarihinde hak ettiği son ücretinden kesinti yapılmamalı, işçinin bu meblağı imzalamış olduğu taahhütname çerçevesinde ödemesi talep edilmelidir.  

TAAHHÜTNAME 

Yıllık ücretli izin hakkımın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca aynı işverene bağlı olarak çalışma sürem 1 yılı geçtiğinde doğacağını ve …………………… tarihi itibarıyla yıllık izin hakkım olmadığını biliyorum. Buna rağmen …………………. tarihinde kendi talebim ve işverenin inisiyatifiyle …………………. tarihinde doğacak olan yıllık ücretli izin hakkımın ……. gününü kullanıyorum. İşyerindeki çalışma süremin 1 yılı geçeceği …………………….. tarihinden önce işyerinden ayrılmam halinde avans olarak kullandığım …………. günlük yıllık ücretli izin hakkımın karşılığı olan ……………… (Yazıyla da Yazılmalı) TL’yi işverene ödeyeceğimi taahhüt ederim.  

Bu konuda bilgilendirildim ve bu taahhütnameyi hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi irademle okuyup anlayarak imzaladım.  

Çalışanın İmzası  

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits